Ansøgning om etablering af minivådområde ved Bøgesø

3. oktober 2019

Vi har modtaget en ansøgning om etablering af et minivådområde på matr. nr. 2l, Bøgesø By, Everdrup ved I/S Feldthusen.

Du kan læse nærmere om projektet i dette udkast til en tilladelse.

Udkast til tilladelse til minivådområde, I/S Feldthusen (pdf. nyt vindue)

Hvis du har kommentar eller bemærkninger til projektet, skal du sende dem, så vi har modtaget dem senest den 31. oktober 2019. Du kan sende dem til eller Center for Plan og Miljø, Team Vand og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved.

Hvis du har spørgsmål til ansøgningen, er du velkommen til at kontakte Team Vand og Natur på tlf. 5588 6190.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 3. oktober 2019