Ansøgning om vandtiltag i Holmegårds mose

19. juli 2019

Vi har modtaget ansøgning fra Naturstyrelsen om vandtiltag i Holmegaards Mose

Tiltagene skal medvirke til genopretning af den naturlige hydrologi i Holmegaards Mose.

Du kan læse vores udkast til en tilladelse efter Vandløbsloven samt Naturstyrelsens ansøgning i vedlagte dokument.
Udkast til regulerings afgørelse samt ansøgning (pdf., nyt vindue).

Hvis du har nogle kommentar eller indsigelser til projektet, skal du sende dem, så vi har modtaget dem senest den 16.08.2019. du skal sende dem til os på eller til Center for Plan og Miljø, Team Vand og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved.

Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte Team Vand og Natur på tlf. 5588 6190.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 19. juli 2019