Ansøgning om etablering af minivådområde, Lundvej 12, 4700 Næstved

18. juli 2019

Vi har modtaget en ansøgning om etablering af et minivådområde på Lundvej 12, 4700 Næstved

Du kan læse nærmere om projektet i dette udkast til en tilladelse efter vandløbsloven.

Udkast til tilladelse til minivådområde, Lundvej 12 (pdf. nyt vindue)

Hvis du har kommentar eller bemærkninger til projektet, skal du sende dem, så vi har modtaget dem senest den 15. august 2019. Du skal sende dem til eller Center for Plan og Miljø, Team Vand og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved.

Hvis du har spørgsmål til ansøgningen, er du velkommen til at kontakte Team Vand og Natur på tlf. 5588 6190.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 19. juli 2019