Fremme af projektforslag om etablering af sandfang i Fladsåen ved Skovmøllevænge

19. juli 2019

Næstved Kommune har besluttet at fremme projektforslag om etablering af sandfang i Fladsåen, og projektforslaget sendes derfor i 4 ugers offentlig høring.

Du kan læse projektforslaget ved at hente det her:

Projektforslag om etablering af sandfang i Fladsåen

Hvis du har bemærkninger eller indsigelser skal de sendes skriftligt til vandloeb@naestved.dk inden den 19. august 2019.

Projektet fremmes i henhold til §15 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 19. juli 2019