Nyheder

Seneste 15 nyheder

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

16. juli 2019
Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på flere adresser
Ladbyvej 51A 7, 4700 Næstved
Loddervej 14, 4684 Holmegaard
Ræveagrene 45, 4700 Næstved
Stationsvej 52, 4684 Holmegaard
Vrangstrupvej 91, 4171 Glumsø
Ølsevej 20, 4171 Glumsø

Endelig vedtagelse af Lokalplan 093 for et solcelleanlæg øst for Blangslev

12. juli 2019

Næstved Byråd har den 25. juni 2019 endeligt vedtaget Lokalplan 093 for et solcelleanlæg øst for Blangslev.

Accept af anmeldelse om etablering af køresilo på Åbovej 17, 4160 Herlufmagle

11. juli 2019

Næstved Kommune har vurderet, at etablering af en køresilo til ensilage på husdyrbruget på Åbovej 17, 4160 Herlufmagle ikke kræver miljøgodkendelse efter §16a eller §16b i husdyrbrugloven.

Ansøgning om etablering af minivådområde, Teglværksvej 68, 4736 Karrebæksminde

11. juli 2019

Vi har modtaget en ansøgning om etablering af et minivådområde på Teglværksvej 68, 4736 Karrebæksminde

Miljøgodkendelse til ændring af fjerkræproduktionen på Råsøvej 6, 4160 Herlufmagle

11. juli 2019

Næstved Kommune har den 11.7.2019 meddelt miljøgodkendelse til ændring af fjerkræproduktionen på Råsøvej 6, 4160 Herlufmagle.

Miljøgodkendelse til etablering af minkfarm på Lindekrogvej 8, 4250 Fuglebjerg

11. juli 2019

Næstved Kommune har den 11.7.2019 meddelt miljøgodkendelse til etablering af en minkfarm på Lindekrogvej 8, 4250 Fuglebjerg.

Indvindingstilladelse til markvanding af op til 40.000 m3 grundvand pr. år

10. juli 2019
Næstved Kommune har meddelt fornyet og øget indvindingstilladelse fra 22.000 m³ til 40.000 m³ grundvand pr. år til markvanding på ejendommen Ny Præstøvej 311, 4700 Næstved fra borung med DGU nr. 221.833.

Nyt fra Næstved i uge 28

9. juli 2019

Lad os sammen bekæmpe Kæmpebjørneklo står der noget om i ugens Nyt fra Næstved. Der ud over har Hjælpemiddeldepotet ferielukket og ViSP har lukket i uge 30 og 31, men du kan komme i telefonisk kontakt med dem tirsdage og torsdage formiddage.  

Landzonetilladelse - Ellekærvej 5

9. juli 2019
Næstved Kommune har i uge 28/2019 givet landzonetilladelse på Ellekærvej 5, 4160 Herlufmagle.

Indvindingstilladelse til Gelsted vandværk til indvinding af op til 100.000 m3 grundvand pr. år

4. juli 2019
Næstved Kommune har meddelt indvindingstilladelse til indvinding af op til 100.000 m3 grundvand pr. år til Gelsted vandværk

Miljøscreening af vådområde ved Saltø Å og Harrested Å

3. juli 2019
Kommunen har efter miljøvurderingsloven vurderet, at vådområde Syvhøje ved Saltø Å og Harrested Å ikke vil medføre sådanne påvirkninger af omgivelserne, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Mit Betalingsoverblik: Ny selvbetjeningsløsning i Næstved Kommune

2. juli 2019

Næstved Kommune indfører nu Mit Betalingsoverblik. En selvbetjeningsløsning, hvor man kan få et overblik over regninger og eventuelle restancer til kommunen og nemt kan oprette sine regninger til Betalingsservice eller MobilePay-abonnement.

Nyt fra Næstved uge 27

2. juli 2019

I denne uge kan du i Nyt fra Næstved bl.a. læse om kommunens nye selvbetjeningsløsning Mit betalingsoverblik, KOL-træning i det fri og sommerens åbningstider hos hørekonsulenterne.

Miljøtilladelse til udvidelse af kvægbesætningen på Hammer Præstemark 13, 4700 Næstved

1. juli 2019

Næstved Kommune har den 1.7.2019 meddelt miljøtilladelse til udvidelse af den eksisterende kvægbesætning på Hammer Præstemark 13, 4700 Næstved.

Tilladelse til etablering af kreaturbro over Saltø Å ved Karrebækvej

1. juli 2019
Næstved Kommune har søgt om tilladelse til at etablere en kreaturbro over Saltø Å for at sikre kreaturovergang mellem to græsningsområder på hver side af Nedre Saltø Å.

Vælg måned og kategori

Vælg en måned for at se alle nyheder fra en bestemt måned.

RSS-feed på naestved.dk

Ved at benytte RSS på naestved.dk kan du nemt få et overblik over nyheder på din computer uden at besøge hjemmesiden.

Et RSS-feed kan læses af nyere internetbrowsere (f.eks. Internet Explorer 7) og af selvstændige RSS-læsere.
Du kan kende RSS-feedet på det genkendelige RSS-logo med den orange farve.
Logo for RSS-feed

Spørgeskema-undersøgelse om nye vand- og svømmefaciliteter

Klik på billedet for at læse mere om undersøgelsen og for at komme videre til selve spørgsmålene.
Det tager 5-10 minutter, at svare på spørgeskemaundersøgelsen.

Foto af badende dreng