Uddannelsesstrategien "Vækst og uddannelse"

Den har til formål at samle eksisterende uddannelsesinitiativer under en paraply og iværksætte nye indsatser, der kan understøtte Byrådets vision om Næstved som "uddannelsernes by". 

Byrådet i Næstved Kommune har i samarbejde med Uddannelsesrådet i Næstved udarbejdet et udkast til en uddannelsesstrategi kaldet "Vækst og uddannelse", der har til formål at samle eksisterende uddannelsesinitiativer under en paraply og iværksætte nye indsatser, der kan understøtte Byrådets vision om Næstved som "uddannelsernes by".

I strategien peges særligt på fem overordnede, strategiske indsatsområder, der vil udgøre rammen for dette arbejde: 
1. bedre brobygning,
2. højne uddannelsesniveauet,
3. kvalificeret arbejdskraft,
4. partnerskab med erhvervsliv, samt
5. innovation og entreprenørskab

Flere af disse områder er allerede ved at blive omsat igennem konkrete uddannelsesinitiativer. Der er som baggrund for arbejdet med handlingsplanen udarbejdet faktaarket "Uddannelse i tal i Næstved Kommune". 

Læs hele Uddannelsesstrategien "Vækst og uddannelse".

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
E-mail:
Sidst opdateret den 4. juni 2019