Risikostyringspolitik

Formålet med politikken er bl.a., at skader på personer og værdier undgås eller begrænses mest muligt.

Tryghed og ansvarlighed er værdiord i Næstved Kommunes risikostyringspolitik.

Det er værdifuldt

 • at borgere og ansatte føler sig trygge
 • at vi passer på os selv og hinanden
 • at skader på personer og værdier undgås eller minimeres mest muligt
 • at vi behandler genstande og bygninger, så der ikke sker skade
 • at vi – når skaden alligevel sker – handler, så skadens omfang begrænses mest muligt

Derfor vil vi

 • være opmærksomme på de risici, der er på det sted, hvor vi arbejder eller opholder os, og vide, hvordan vi forebygger og bekæmper skader
 • ved ethvert anlæg eller indretning og enhver anskaffelse af bygninger, ting eller tjenesteydelser tænke i sikkerhed og risikostyring
 • tage ansvar og handle proaktivt
 • udvise - og bidrage til at udbrede holdninger om - en adfærd, som resulterer i sikkerhed, tryghed og ansvarlighed.
 • arbejde systematisk med risikostyring og gennem en professionel risikostyringsorganisation sikre at vi lærer af erfaring, etablerer netværk samt koordinerer forebyggende indsatser

Derfor bør vi helt konkret

 • tage ansvar for risikostyring og sikkerhed på ethvert niveau i kommunen – fra politikere og direktion til den enkelte virksomheds leder og medarbejdere blandt andet gennem strategisk risikoledelse, holdninger og handlinger
 • vurdere enhver risiko og dens mulige følgevirkninger og handler forsvarligt derefter – menneskeligt og økonomisk
 • gøre opmærksomt på ethvert forhold, som er sikkerhedsmæssigt uforsvarligt, og følger op på det
 • lytte til den kollega, som gør opmærksom på sikkerhedsmæssige forhold
 • få fornøden undervisning i førstehjælp og brandslukning og vedligeholder denne viden
 • vurdere enhver anskaffelse og ethvert anlægsprojekt i forhold til arbejdsmiljø og risiko for skader og tilintetgørelse
 • fortælle nyansatte om risikostyringspolitikken og vores forventninger til holdninger og adfærd
 • stille krav til leverandører om sikkerhed og arbejdsmiljø
 • registrere enhver skade på personer og værdier (bygninger, genstande og indretninger)
 • bruge hinandens erfaringer til at forbedre sikkerheden og minimere risikoen for skader
 • skabe økonomisk rum til at gennemføre foranstaltninger, som kan bidrage til at forbedre sikkerheden og minimere skader og risici.

Godkendt den 3. april 2006

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Sidst opdateret den 8. april 2019