Planstrategi 2016 – Mærk Næstved, Godt liv for familien

Byrådet har i Visionen ’Mærk Næstved – Godt liv for familien’ sat de overordnede vækst- og udviklingsmål for Næstved kommune frem mod 2027. Det er ambitiøse mål, hvor vi satser på, at tiltrække mindst 1.000 nye borgere, skabe flere tusinde nye arbejdspladser og tiltrække tre nye uddannelser til vores kommune.

Forslag til Planstrategi 2016 - forsidebillede

Kommunens Planstrategi har et 12-års sigte, men revideres hvert fjerde år. I Næstved kommunes planstrategi 2016 - Mærk Næstved - Godt liv for familien - har vi derfor valgt at fokusere på de projekter og udviklingsinitiativer, som i de kommende 4 år skal være med til at bringe os nærmere på visionens overordnede mål.

I Visionen sætter byrådet retningen og i Planstrategien sætter vi fokus på de projekter og indsatser, der kan være med til at støtte op om visionens fire målsætninger.

De fire målsætninger er:

  • Gode og sunde levevilkår
  • Masser af jobmuligheder
  • Læring for hele familien
  • Oplevelser i fællesskab

Kommunens Planstrategi 2016, er samtidig vores Agenda 21–strategi. Det er et lovbestemt produkt, som byrådet udarbejder hvert fjerde år, inden vi bag efter går i gang med at revidere selve kommuneplanen.

Kommuneplanen er den samlede plan, som beskriver, hvordan man bruger kommunens arealer i byerne og i landområderne. Byrådet lægger med Planstrategien op til, at der skal foretages en delvis revision af kommuneplanen, og at der i kommuneplan 2017 – 29 skal sættes særligt fokus på planlægningen for landskaber, turisme, natur og vandmiljø. Sideløbende arbejdes der med fornyelse af planlægningen for Næstved bymidte.

Hent Planstrategi 2016

Offentlig høring - Afsluttet


Forslaget til Planstrategi 2016 – 2027 har været i høring fra den 12. oktober 2015 til den 8. december 2015. De indkomne høringssvar vil blive politisk behandlet primo 2016.  

Tidsplan for Planstrategi 2016 og revision af kommuneplan 2017 - 29

 

Kommuneplanprocessen


Planloven indeholder en række lovkrav til indholdet i en kommuneplan og til processen op til vedtagelsen af den færdige plan. Vedtagelsen af kommuneplanstrategien er et af disse lovkrav. Kommuneplanen skal altså både opfylde Planlovens og Statens krav til kommuneplanlægningen og følge den beslutning om revision af kommuneplanen som Byrådet har udstukket i Planstrategien.

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Sidst opdateret den 8. april 2019