Medborgerskabspolitik

Byrådet i Næstved Kommune har  vedtaget en Medborgerskabspolitik. Udgangspunktet for Medborgerskabspolitikken er, at alle kommunens borgere er medborgere.

Medborgerskabspolitikken er en tværgående politik målrettet alle borgere i kommunen med fokus på i fællesskab at skabe en kommune, hvor borgerne oplever sig selv og hinanden som medborgere.

Politikken skal medvirke til, at den enkelte borger i kommunen føler sig anerkendt og accepteret som medborger uanset køn, etnicitet, religion, tilknytning til arbejdsmarkedet, kulturel, social og økonomisk baggrund mv. Herudover skal politikken medvirke til, at alle medborgere i Næstved Kommune bidrager aktivt til fællesskabet og tager ansvar for fremtiden.
Læs hele Medborgskabspolitikken

Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice
Telefon: 5588 3020
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019