GIS-strategi

GIS-strategien skal sikre, at udviklingen og anvendelsen af GIS i Næstved Kommune sker koordineret og i henhold til fælles mål og principper.

Strategien skal desuden være med til at sikre en fornuftig og hensigtsmæssig udbredelse af GIS-anvendelsen og forankringen inden for alle centerområder.

Den samlede GIS-strategi består af to dele. En strategidel som gælder for perioden 2013 - 2015 og en handlingsplan som revideres årligt.

GIS-strategi 2013-2015 (nyt vindue)

GIS-handlingsplan 2015 (nyt vindue)

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Geodata
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019