Digitaliseringsstrategi for Næstved Kommune

Digitalisering 2016-2020

Den traditionelle opgaveløsning er under forandring, og digitalisering er et godt middel til at opnå fornyelse, forenkling og mere kvalitet i løsning af kerneopgaven – og dermed skabe værdi.
Digitaliseringen vil i de kommende år spille en vigtig rolle, når Næstved Kommune skal udvikle og forny sine ydelser og måder at løse opgaverne på. Og vil især være et vigtigt element i, hvordan kommunen servicerer borgerne og virksomhederne. 

Digitaliseringen skal bidrage til og understøtte, at Næstved bliver en attraktiv og moderne kommune.

Digitaliseringsstrategi for Næstved Kommune, oktober 2016

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Sidst opdateret den 8. april 2019