Politiske mål 2017

De politiske mål for 2017 for Næstved kommune består af Byrådsmål, Politikområdemål samt Tværgående mål.

 

Byrådsmålene er flerårige. De revideres én gang årligt på et temamøde i byrådet i maj/juni som et led i budgetprocessen.

Politikområdemålene er som hovedregel et-årige. Dog er der mulighed for at udarbejde politikområdemål med en længere tidshorisont ved at formulere årlige milepæle, der kan følges op på. 

Byrådsmål 2017  

Politikområdemål 2017

Tværgående mål 2017

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Sidst opdateret den 16. december 2019