Omsorg

Takster 2019

Kørsel til dagcenter (både ud og hjem) Kr. pr. gang  54,00
Natophold (bl.a. til dækning af udgifter til vask og linned)  Kr. pr. nat/døgn 38,00
Forplejning og natophold  Kr. pr. nat/døgn 119,00
Gæstestue (midlertidig ophold) Kr. pr. døgn 140,00
Gæstestuer indenholder opkrævning for personligt tøj og forbrug af vaskeklude)
Servicepakke (udvalgte plejeboliger):
Leje/vask af sengelinned Kr. pr. mdr. 344,00
Vask af personligt tøj m.m. Kr. pr. mdr. 209,00
Rengøringsartikler Kr. pr. mdr. 83,00
Pensionisters betaling for madservice:
Hovedret og biret  Kr. pr. dag  60,00
Hovedret *  Kr. pr. dag  54,00
Frokostpakke ** Kr. pr. dag  30,50
Ydelser på plejehjemmene:
Morgenmad  Kr. pr. modul 27,50 
Middagsmad  Kr. pr. modul  63,00 
Middagsmad minus biret  Kr. pr. modul  59,00 
Aftensmad  Kr. pr. modul  33,00 
Forplejning ialt *  Kr. pr. måned  3.685,00 
Forplejning ialt minus biret *  Kr. pr. måned 3.685,00 

I modulerne på plejehjemmene er indeholdt mellemmåltider.
*) Beløb reguleres en gang årligt jf. lov om satsreguleringsprocent. I lighed med tidligere år opkræver Næstved Kommune den maksimale takst for forplejningspakke og hovedret madservice. De lovmæssig lofter for 2019 er udmeldt fra Sundheds- og Ældreministeriet i CIS nr. 9938 af 08-11-2018.
**)Oprindeligt de direkte omkostninger prisfremskrevet.

Handicapområdet:
Maerskvej - § 110 forsorgshjem 
Værelse  Kr. pr. døgn  91,00
Kost  Kr. pr. døgn  83,00
Værelse, unge  Kr. pr. døgn  71,00


Kontakt

Center for Sundhed og Ældre
Telefon: 5588 1200
Sidst opdateret den 8. april 2019