Godt liv på landet

"Godt liv på landet"  er politisk godkendt på byrådsmødet den 20. december 2016.

 

Forside til "Godt liv på landet"

"Godt liv på landet " erstatter Landdistriktspolitikken  og gælder for perioden 2017-2020.

Læs "Godt liv på landet"her

Med afsæt i visionen Mærk  Næstved sætter ’Godt liv på landet’ fokus på det gode liv for familien på landet og i byerne uden for Næstved By, herunder bl.a. bosætning, oplevelser og erhverv. ’Godt liv på landet’ supplerer derved både Planstrategien og Bosætningsstrategien gennem et styrket fokus på landdistrikterne.

Det skal være attraktivt at bo i hele Næstved Kommune – både i byerne og på landet. Landdistrikterne er et stort aktiv for hele kommunen, og arbejdet med ”Godt liv på landet” skal styrke udviklingen i landområderne og skabe større sammenhæng mellem by og land.


'Godt liv på landet' er blevet til med stor inddragelse af lokale borgere, politikere og interne medarbejdere fra forskellige fagcentre. I april 2016 blev der afholdt et stort Idéværksted med deltagelse af ca. 70 borgere, 18 byrådspolitikere og 12 interne medarbejdere. En Følgegruppe bestående af lokale borgere har løbende været inddraget aktivt i processen. Det interne Vidensnetværk bestående af medarbejdere fra de relevante fagcentre har ligeledes været inddraget på forskellig vis under processen. Der har været afholdt møder med Lokalrådenes formandsgruppe.Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice, Lokaldemokrati
Telefon: 5588 3019
Sidst opdateret den 8. april 2019