Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice, Lokaldemokrati
Telefon: 5588 3019

Samlet oversigt

Geografisk placering af borgerforeninger i Næstved Kommune: luftfoto og normalt oversigtskort (GIS).

Se desuden også en samlet oversigt over foreninger i Næstved Kommunen på kommunens foreningsportal.

Sidst opdateret den 4. juli 2019