Digitale kort

Digitale kort over Næstved Kommune med masser af information og detaljer.

Du har forskellige muligheder for at finde de data du skal bruge: Luftfoto og matrikelkort for din ejendom, hvilke regler, der gælder for en ejendom eller generelle temaer for hele kommunen. Data hentes fra såvel Næstved Kommunes fagsystemer som fra ministerier, styrelser etc.

Data skal betragtes som vejledende og kan ikke bruges som dokumentation. Det vil altid være de faktiske forhold på stedet, der afgør registreringens gyldighed. Næstved Kommune kan ikke påtage sig et juridisk ansvar for oplysningerne.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Geodata
Telefon: 5588 6080
E-mail:

Fejl i GPS eller adressedata

Oplever du at din GPS guider dig en forkert vej eller mangler GPS'en kort eller adresseoplysninger, så læs mere her.

Driftsstatus Digitale kort

Under Driftsstatus Digitale kort kan du se, hvis der er problemer med driften af kommunens digitale kortløsninger. Det er også under her du kan se varsling om planlagt systemarbejde.

Hvis du oplever problemer, som ikke fremgår af driftsstatus, kan du
kontakte 

Sidst opdateret den 7. august 2019