Udvikling af Næstved Bymidte

Næstved bymidte er hele kommunens hjerte og den har meget at tilbyde i forhold til handel, historie, kultur, hyggelige gårdrum og skønne grønne områder - og med Campus Næstved også uddannelse. Selvom bymidten har meget at byde på, så står den også over for en række udfordringer og ønsker til, hvordan den skal fremstå fremover. Derfor har Næstved Kommune sat fokus på udvikling af bymidten, så vi sammen kan arbejde for, at vores bymidte bliver endnu bedre.

Logo

Så langt er vi

Januar - 2017

UDVIKLINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED BYMIDTE

I december 2016 godkendte Næstved Kommunes Byråd "Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte". Udviklingsstrategien er resultatet af 2. fase - Fra Potentialer og Retning til Udviklingsstrategi - i etape 2 af projektet Udvikling af Næstved Bymidtes.

Ved at være retningsgivende for bymidtens udvikling, samt fungere som grundlag for både en ny lokalplan for bymidten samt fremtidige beslutninger om, hvilke projekter og investeringer Næstved Kommune skal placere i bymidten, skal udviklingsstrategien bidrage til at styrke Næstved samt få kommunen på landkortet og synliggjort i både folks og investorers bevidsthed.

Se hæfte med Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte eller download hæfte med Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte (ca. 12mb).

Udviklingsstrategien er udarbejdet af et team bestående af tegnestuen BCVA som hovedrådgiver og Arkitema og Urban Creators som underrådgivere. Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte skal være godkendt ved udgangen af 2016.

På baggrund af udviklingsstrategien igangsættes nu udarbejdelse af ny lokalplan for Næstved Bymidte, bearbejdning af byens rum deriblandt Kvægtorvet og Axeltorv samt en organisering af bymidtens aktører, for at styrke samskabelsen og udviklingen af bymidten.

Læs mere om Udviklingsprocessens faser

Læs mere om Det der er i gang 

 

Motivation for udvikling af Næstved Bymidte

Næstved Bymidte skal altid være et besøg værd. Her skal du året rundt opleve spændende byrum, byliv, handelsliv og kulturliv. Det kræver, at vi begynder at udvikle bymidten. Vi har brug for en sikker retning og et godt grundlag for fremtidige beslutninger omkring udviklingen af bymidten. Vi skal træffe nogle valg og prioritere, så bymidtens identitet styrkes, og vi kan markedsføre bymidten på dens helt særlige kvaliteter. Vi har brug for, at vi er sammen om at skabe Næstved bymidte. Liv og aktivitet skaber værdi - og ikke bare for Næstved by, men for hele Næstved Kommune.

Nye trends og tendenser præger og udvikler vores byer, lokalsamfund og den måde, vi lever på. Som så mange andre byer oplever Næstved også konsekvenserne af den stigende centralisering af både service og erhverv. Handelslivet forandrer sig, ligesom erhvervsmønstret ændrer sig fra produktion til mere fokus på service og oplevelse, og vores ønsker til og forståelse af byliv forandrer sig. Det er derfor helt centralt, at vi i fællesskab forholder os til, på hvilke måder forandringerne og udviklingen påvirker Næstved. Vi skal finde ud af, hvordan vi på bedste vis omstiller os til fremtidens behov - med livskvalitet som omdrejningspunkt. Her spiller bymidten en helt central rolle. En levende og oplevelsesrig bymidte vil medvirke til at styrke Næstveds position i den stigende konkurrence mellem byerne om at fastholde og tiltrække borgere og erhvervsliv.

Foto af Østergade

Vi har et rigtigt godt udgangspunkt i Næstved. Vi har en bymidte som er præget af hyggelige bymiljøer, har gode butikker og er tæt på naturen. Vi har en række kulturinstitutioner, som for eksempel biblioteket, ungdomshuset og kulturcenteret, der bidrager til at skabe liv i bymidten. Men vi skal også skabe muligheder for, at der kan tilføjes nye funktioner i bymidten som for eksempel uddannelse, nye servicefunktioner og familieboliger. Og det skal ske på en måde, så bylivet og Næstved Kommune som helhed styrkes.

Arbejdet med udviklingen af bymidten er en stor og kompleks opgave og kræver en fælles indsats. Vi skal arbejde med at understrege Næstveds særlige potentialer og styrkepositioner, og vi skal sikre, at vi fortsat har en bymidte:

  • Med plads til detailhandel, liberalt erhverv, service, kulturoplevelser og boliger

  • Med differentierede oplevelser og mennesker

  • Som tilgodeser både bløde og hårde trafikanter

  • Som er med til at fortælle historien om Næstved.

 

 

Luftfoto af bymidten 

Se luftfoto i stor størrelse

 

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:

Grundlag for Udvikling af Næstved Bymidte

Grundlaget indeholder idéer og initiativer til udvikling af Næstved Bymidte, som borgerne i Næstved Kommune har været med til at definere. 

Grundlag for Udvikling af Næstved Bymidte

Rapport over Næstveds arkitektoniske værdier

I forbindelse med udviklingen af bymidten er der udarbejdet en rapport, der registrerer de arkitektoniske værdier, baggårde, bebyggelsesstrukturer m.m i Næstved bymidte. Du kan læse den fulde rapport her.  

Der er også udarbejdet en kort gennemgang af bymidtens bygninger med tilhørende byruter. Den finder du her her.   


Sidst opdateret den 8. april 2019