Næstved Bymidte

Oversigt over konkrete projekter i Næstved Bymidte - Udlændingestyrelsen, parkeringshuse og Rampen - samt arbejdet med Udvikling af Næstved Bymidte

Oversigt over vej- og byggeprojekter i Næstved Bymidte

Nye arbejdspladser, bedre vejforbindelser, nye byrum og stærke uddannelsestilbud. Næstved Kommune står i disse år foran en kæmpe udvikling, som vil være med til at skabe vækst – og velfærd - i hele bymidten.

Her kan du få et overblik over de største, igangværende udviklingsprojekter, der vil forandre Næstved Kommune – både nu og fremover. Projekterne er sat i gang af Staten og Næstved Kommune selv i et tæt samarbejde med private og offentlige aktører.

Parkeringshuse

Parkeringshuse Grønvej og Rampen 

Bygherre:  Næstved Kommune
Udførende:  5E BYG A/S, Odense
Påbegyndt:  Ultimo 2017
Færdigt: Ultimo august 2018 (Grønvej) og november 2018 (Rampen/Kählersvej)
Fakta:  Næstved Kommune er bygherre på to parkeringshuse. Et parkeringshus til ca. 300 biler ved Grønvej som placeres ovenpå den eksisterende parkeringsplads. Og et parkeringshus ved Rampen/Kählersvej til ca. 470 biler. Parkeringshusene er under udførelse, og det forventes at parkeringshuset på Grønvej kan tages i brug ved udgangen af august 2018.  Huset ved Rampen/Kählersvej forventes at kunne tages i brug medio december 2018.

Ombygning af Rampen og omlægning af vejforløb ved Skyttemarksvej og Grønvej

Ombygning Rampen, omlægning Skyttemarksvej og Grønvej

Bygherre:  Banedanmark
Udførende:  MT Højgaard
Påbegyndt:  Juni 2017
Færdigt:  November 2018
NB:  Den gamle "Rampen" er lukket og under nedrivning. Det forventes, at den nye "Rampen" står færdig ved udgangen af 2018.
Fakta: Banedanmark skal have etableret en højere jernbaneoverkørsel end den eksisterende på Rampen. MT Højgaard er entreprenør på opgaven og vil etablere en ny jernbaneoverkørsel nord for den eksisterende. På begge sider af banen bliver det nødvendigt at tilpasse de eksisterende vejforhold.
Skyttemarksvej og Grønvej omlægges. Dette arbejde udføres også af MT Højgaard. Arbejderne er i gang, og disse forventes også afsluttet i slutningen af 2018.

Udlændingestyrelsen bygger kontorhus

Udlændingestyrelsen bygger

Bygherre:  Bygningsstyrelsen
Udførende:  Ikke kendt
Påbegyndt:  August 2018
Færdigt:  December 2019
Fakta:  Ved Banegårdspladsen opfører Udlændingestyrelsen et kontorbyggeri. Bygningstyrelsen er bygherre på vegne af Udlændingestyrelsen. Kontorbyggeriet vil få plads til ca. 400 medarbejdere og byggearbejderne er i fuld gang. Det forventes, at kontorhuset kan tages i brug ved udgangen af 2019.

 

Udvikling af Næstved Bymidte

Næstved bymidte har meget at tilbyde i forhold til handel, historie, kultur, hyggelige gårdrum og skønne grønne områder - og med Campus Næstved også uddannelse - og kan derfor betragtes som hele kommunens hjerte. Selvom bymidten har meget at byde på, så står den også over for en række udfordringer hvorfor Næstved Kommune har sat fokus på udvikling af bymidten, så vi sammen kan arbejde for, at vores bymidte bliver endnu bedre.

UDVIKLINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED BYMIDTE

Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte er resultatet af 2. fase - Fra Potentialer og Retning til Udviklingsstrategi - i etape 2 af projektet Udvikling af Næstved Bymidtes.

Ved at være retningsgivende for bymidtens udvikling, samt fungere som grundlag for både en ny lokalplan for bymidten samt fremtidige beslutninger om, hvilke projekter og investeringer Næstved Kommune skal placere i bymidten, skal udviklingsstrategien bidrage til at styrke Næstved samt få kommunen på landkortet og synliggjort i både folks og investorers bevidsthed.

Se hæfte med Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte eller download hæfte med Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte (ca. 12mb).

Læs mere om Udvikling af Næstved Bymidte

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019