Trafik og Teknik

I Næstved Kommune er der plads til at placere vigtige anlæg til kommunikation og forsyning. Anlæggene placeres, hvor de passer bedst ind i byen eller i det åbne land, når det er nødvendigt at placere dem uden for byerne. Byrådet ønsker for eksempel at forbedre mobildækningen både vedrørende tale og internet.

Byrådet ønsker fortsat at understøtte udviklingen i energisektoren mod mere bæredygtige alternativer fx varmeproduktion med biomasse og solenergi og elproduktion med vindmøller og solceller.

Byrådet har også fokus på at arbejde for de nødvendige trafikforbindelser både for biltrafikken - herunder pendling og varetransport og for den kollektive trafik. De forskellige dele af kommunen har forskellige behov, som byrådet ønsker at prioritere. Det er væsentligt, at der er sammenhæng til de statslige indsatser på området, som byrådet også søger at påvirke.


Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019