Miljøbeskyttelse

Byrådet har meget fokus på, at Næstved Kommune skal være et godt sted for både vores borgere og virksomheder.

Det er vigtigt, at både nuværende og nye virksomheder har gode produktionsvilkår uden at få konflikter med naboerne. Støj kan være én af årsagerne til, at ikke alle trives. En god planlægning kan hjælpe med at forebygge konflikter – derfor er det eksempelvis vigtigt ikke at udlægge boligområder, vuggestuer og lignende i nærheden af støjende virksomheder eller skydebaner.

Vi gør en stor indsats for, at vandløb, søer og kystvande har gode naturværdier og kan byde på rekreative oplevelser. Indsatsen for bedre spildevandsrensning giver ikke bare bedre levevilkår for fisk i vores vandløb, men også bedre badevand langs kyster. Vi arbejder stadig for at gøre vores badestrande bedre og mere handicapvenlige.

Klimaændringerne er også kommet til Næstved Kommune, og nedenfor kan du finde information om oversvømmelsestruede arealer. Med den viden i hånden er der nogle områder, hvor Næstved Byråd har besluttet, at der ikke kan gives tilladelse til større langsigtede investeringer som fx boliger, institutioner og infrastrukturanlæg. Hvis der gives tilladelse, skal byggeriet ske, så det kan tåle lejlighedsvise oversvømmelser. Det vil give en større investeringssikkerhed for alle.


STØJ

ANVENDELSE AF VANDLØB, SØER OG KYSTVANDE

MILJØVURDERING OG KLIMA

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019