Golfbaner og større anlæg til udendørs sport

SE KORT MED FLERE OPLYSNINGER OG ANDRE KOMMUNEPLANEMNER

For at give varierede muligheder for udendørs aktiviteter for kommunens borgere og turister åbnes der fortsat mulighed for placering af golfbaner og lignende større anlæg til udendørs sport. Anlæggene skal placeres med størst mulig hensyntagen til naturværdierne og tilgængeligheden i området.

Der er ikke med denne kommuneplan udlagt specifikke nye arealreservationer til denne type anlæg. Lokaliseringen af nye anlæg vil derfor ske på baggrund af nærmere planlægning, afhængig af aktivitetens omfang og under hensyntagen til beskyttelsesinteresserne i området.

Golfbaner og lignende anlæg til udendørs sport er aktiviteter, der kan medvirke til at tiltrække flere turister til kommunen og sikre et godt udbud af rekreative udfoldelsesmuligheder til kommunens borgere.

Med hensyn til støjende anlæg til udendørs sport henvises desuden til retningslinjerne i afsnit om "Skydebaner og øvrige støjende fritidsanlæg" (se link nedenfor).


Nyttige links om golfbaner og større anlæg til udendørs sport

Her kan du læse retningslinjer for golfbaner og større anlæg til udendørs sport

Her kan du læse retningslinjer for skydebaner og øvrige støjende fritidsanlæg

Her kan du læse Miljøministeriets rapport om lokalisering af golfbaner (nyt vindue)

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019