Campingpladser

SE KORT MED FLERE OPLYSNINGER OG ANDRE KOMMUNEPLANEMNER

I Næstved Kommune findes 5 eksisterende campingpladser. De kan udvides i det omfang, deres beliggenhed gør det fysisk muligt, og hvis det ikke vil være generende for naboer eller have væsentlig negativ indvirkning på natur eller landskab. Det kræver som regel lokalplanlægning.

Derudover findes en række primitive lejrpladser og nogle teltpladser til brug for kanosejlere ved Susåen. Sidstnævnte lejrpladser/teltpladser er ikke omfattet af samme bestemmelser som campingpladserne. De behandles efter planlovens landzonebestemmelser.

Nye campingpladser skal leve op til reglerne i Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser (campingreglementet). De kan kun placeres efter kommune- og lokalplanlægning. Nye campingpladser kan placeres, hvor det passer i den overordnede turismeindsats, og hvor natur- og landskabsforhold samt forholdet til naboer ikke taler imod. En vigtig del af kommunens turismeindsats foregår i samarbejdet Visit Sydsjælland og Møn.


Nyttige links om campingpladser 

Her kan du læse retningslinjer for Campingpladser

Her kan du læse bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser (nyt vindue)

Her kan du besøge Visit Sydsjælland og Møns hjemmeside (nyt vindue)

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 18. december 2019