Hotel, kro og vandrehjem

SE KORT MED FLERE OPLYSNINGER OG ANDRE KOMMUNEPLANEMNER

Hotelkapaciteten i Næstved Kommune består af mindre byhoteller i Næstved og større kroer/byhoteller i Menstrup og Karrebæksminde samt helt små hoteller i Fuglebjerg og ved Præstø Fjord. Hotelkapaciteten i selve Næstved by er set i forhold til byens størrelse relativt lille. Byrådet er derfor generelt positivt indstillet over for omdannelse og nybyggeri til hotelformål i såvel Næstved, som i kommunens øvrige centerbyer. 

I forbindelse med udviklingen af en ny bydel på Stenlængeområdet i Næstved er der mulighed for at opføre et nyt byhotel. 

Den region-, kommune- og lokalplanlagte mulighed for etablering af en hytteby ved BonBon-Land fastholdes med henblik på at støtte op om den fortsatte udvikling af BonBon-Land. 

I 2005 udarbejdede Næstved Byråd en udviklingsstrategi for Karrebæk, Karrebæksminde og Enø. Udviklingsstrategien pegede på, at der kan ske en udvikling af området ved Vesterhave Strand med henblik på at styrke Karrebæksminde-området som knudepunkt for turisme og med henblik på at støtte op om fastholdelse af byens serviceforsyning. Der åbnes fortsat mulighed for, at den lokalplanlagte campingplads ved Vesterhave Strand, gennem udarbejdelse af en ny lokalplan, vil kunne omdannes til hytteby. 

Der åbnes ikke herudover mulighed for udlæg af nye feriebyer/feriecentre i kommunen. Det kan, når Næstved Kommune har udarbejdet en egentlig turismepolitik, blive aktuelt at udarbejde et kommuneplantillæg, som åbner nye muligheder for feriehoteller. Det præciseres, at sådanne hoteller uden for byzone vil skulle fastholdes til hoteldrift. Udstykning i ejerlejligheder uden pålæg af drift af feriecenter/hotel under lov om hotel- og restaurationsvirksomhed betyder reelt udlæg af nyt sommerhusområde i landzone. Et sådant udlæg er ikke muligt i henhold til planloven.


Her kan du læse retningslinjer for Hotel, kro og vandrehjem

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019