Byer

Byrådet ønsker, at alle byer i Næstved Kommune fortsat skal være gode steder at bo gennem hele livet! Der skal derfor kunne tilbydes velfungerende, oplevelsesrige og bæredygtige byområder, der kan danne gode rammer for hverdagslivet i alle faser af livet.

Næstved skal også i fremtiden være en attraktiv og spændende handelsby – og være omstillingsparat til det forbrugerne efterspørger. Derfor skal Næstved skabe gode rammer for et levedygtigt og aktivt handelsliv, et attraktivt bymiljø, storcenter, store butikker og boksbutikker for at kunne fastholde sin position som Region Sjællands handelscentrum. 

Byrådet sætter stor fokus på, at Næstved fortsat har en dynamisk og velfungerende bymidte i udvikling. Bymidteplanen peger på nye og spændende muligheder for anvendelse af byens rum, både til at leve og arbejde i, og også til at studere i.

Campusområdet ved foden af Munkebakken skal være med til at gøre Næstved attraktiv som uddannelsesby og dermed Næstved Kommune som bosætningskommune, så de unge har lyst til at bosætte sig under og efter studiet.


Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019