Borgermøder

Et forslag til lokalplan er i offentlig høring i minimum 4 uger. Formålet med den offentlige høring er at sikre, at borgerne inddrages i planlægningen. I løbet af denne høringsfase afholder Næstved Kommune altid borgermøde.

Der er ikke krav om, at der skal afholdes borgermøde i offentlighedsperioden, men Plan- og Erhvervsudvalget, som er det udvalg, der har ansvaret for udarbejdelse af lokalplaner, har besluttet, at der altid afholdes et borgermøde i høringsfasen for lokalplanforslag. Der vil altid være medlemmer fra Plan- og Erhvervsudvalget til stede på borgermøderne. 

På borgermøderne er der mulighed for at få gennemgået planen og stille spørgsmål eller komme med bemærkninger til planen. Der udarbejdes ikke et egentligt referat fra borgermøderne, så hvis du vil være sikker på, at dine synspunkter indgår i den videre behandling, skal du fremsende dem skriftligt inden høringsfasens udløb.

Borgermøderne afholdes så vidt muligt i nærområdet og annonceres her på hjemmesiden sammen med annonceringen af lokalplanforslaget. 

Her kan du få et overblik over kommunens høringer og borgermøder på kommunens hjemmeside

Her kan du læse den nye planlov fra april 2018, hvor nye høringsfrister i forbindelse med lokalplanforslag fremgår (nyt vindue)

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 10. maj 2019