Aktuelle høringer

Er der lokalplaner eller kommuneplantillæg i høring, vil de blive annonceret her på siden.

Forslag til Lokalplan 090 for boligområde i Fuglebjerg øst

Høringsperiode 20. september 2019 - 17. november 2019


Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 for boligområde i Fuglebjerg øst

Høringsperiode 20. september - 17. november 2019


Forslag til Lokalplan 101 for et område til bolig- og erhvervsformål ved Stenstrup / Vordingborgvej

Høringsperiode 23. september - 18. november 2019


Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 for område til bolig- og erhvervsformål ved Stenstrup / Vordingborgvej

Høringsperiode 23. september - 18. november 2019


Forslag til Lokalplan 100 for bebyggelse ved Rådmandshaven

Høringsperiode 23. september - 18. november 2019


Forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 for bebyggelse ved Rådmandshaven

Høringsperiode 23. september - 18. november 2019


Forslag til Lokalplan 071 for en boligudstykning ved Skyrervej i Fensmark

Høringsperiode 23. september - 18. november 2019


Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 for en boligudstykning ved Skyrervej i Fensmark

Høringsperiode 23. september - 18. november 2019

 

Her kan du få et overblik over kommunens høringer og offentliggørelser på kommunens hjemmeside

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:

Indsigelser, idéer og forslag

Indsigelser, idéer og forslag kan sendes på mail:

Eller til:

Næstved Kommune
Rådmandshaven 20 
4700 Næstved

Mærk mailen eller kuverten med sagsnavn/ lokalplannummer

Sidst opdateret den 23. september 2019