Aktuelle høringer

Er der lokalplaner eller kommuneplantillæg i høring, vil de blive annonceret her på siden.

Forslag til lokalplan 093 for et solcelleanlæg ved Blangslev

Høringsperiode 1. februar 2019 - 15. april 2019 (forlænget høring)


Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 for et område til teknisk anlæg ved Blangslev

Høringsperiode 1. februar 2019 - 18. marts 2019 (forlænget høring)


 

Forslag til lokalplan 080, for et område til center- og erhvervsformål ved Køgevej

Høringsperiode 1. november 2018 . 3. januar 2019 


  

 

 

 

Revideret forslag til lokalplan 073 for opførelse af læskure og telemast ved Næstved Golfklub

Forlænget høring 27. september - 14. oktober 2018

 


 

Her kan du få et overblik over kommunens høringer og offentliggørelser på kommunens hjemmeside

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:

Indsigelser, idéer og forslag

Indsigelser, idéer og forslag kan sendes på mail:

Eller til:

Næstved Kommune
Rådmandshaven 20 
4700 Næstved

Mærk mailen eller kuverten med sagsnavn/ lokalplannummer

Sidst opdateret den 15. februar 2019