Aktuelle høringer

Er der lokalplaner eller kommuneplantillæg i høring, vil de blive annonceret her på siden.

Forslag til lokalplan 093 for et solcelleanlæg ved Blangslev

Høringsperiode 1. februar 2019 - 15. april 2019 (forlænget høring)


Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 for et område til teknisk anlæg ved Blangslev

Høringsperiode 1. februar 2019 - 18. marts 2019 (forlænget høring) 

Her kan du få et overblik over kommunens høringer og offentliggørelser på kommunens hjemmeside

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:

Indsigelser, idéer og forslag

Indsigelser, idéer og forslag kan sendes på mail:

Eller til:

Næstved Kommune
Rådmandshaven 20 
4700 Næstved

Mærk mailen eller kuverten med sagsnavn/ lokalplannummer

Sidst opdateret den 8. april 2019