Afsluttede høringer og endeligt vedtagede planer

Her kan du se planer, som har været i høring og som venter på en endelig vedtagelse i Byrådet. Du kan tilmed se annonceringen af de planer, der er endeligt vedtaget.

Lokalplanforslag 096 for Næstved Storcenter og forslag til kommuneplantillæg nr. 9

Forslagene er i høring fra den 28. juni til den 5. september 2018


Lokalplanforslag 095 for et sundhedshus og seniorboliger i Fensmark og forslag til kommuneplantillæg nr. 10

Forslagene er i høring fra den 27. juni til den 4. september 2018 


Endelig vedtagelse af lokalplan 062 for havne- og turismeformål ved Kanalpladsen i Karrebæksminde og Kommuneplantillæg nr. 4

Byrådet vedtog endeligt ovennævnte planer på mødet den 26. juni 2018


Forslag til lokalplan 098 for opførelse af vikingehus ved Svenstrup Efterskole

Forslaget er i høring fra den 14. juni til den 28. juni 2018


 Forslag til lokalplan 092 for vindmølleområde ved Sparresholm Gods og forslag til kommuneplantillæg nr. 6

Forslagene er i høring fra den 6. juni til den 20. august 2018


Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019