Samlet oversigt over tilskudsmuligheder til frivillige og foreningsaktive

Oversigt over tilskudsmuligheder til frivillige i kommunalt regi, opdelt i farvekoder.

Farve kode /Hvem kan søge

Hver enkelt farvekode svarer til, hvem der kan søge visse midler. Eksempelvis er det muligt for alle institutioner, kulturelle foreninger, grupper eller enkeltpersoner hjemhørende i Næstved Kommune at søge tilskudsmuligheder med grøn farvekode, folkeoplysende foreninger kan søge tilskudsmuligheder med orange farvekode osv.

grøn  Alle institutioner, kulturelle foreninger, grupper eller enkeltpersoner hjemhørende i Næstved Kommune.

orange  Folkeoplysende foreninger

rød  Sociale foreninger

blå  Borgerforeninger/bylaug

 

 

Puljegrøn  Aktivitetsmidler

grøn  Kulturelle Matchmidler

grøn  Gyldne dage - Ny Ridehus

grøn  Energitilskud

grøn  Lokal AktionsGruppe – LAG Næstved

orange  Forsøgs- og udviklingspuljen

orange  Træner og lederuddannelse

orange  Pulje for medlemstilbud

orange  Pulje til lokaletilskud

orange    Pulje for voksenundervisning

rød    Frivillighedspuljen

blå    Støtte til gadekær og grønne områder

 

 

Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice
Telefon: 5588 3020
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019