Det sociale område

Det sociale område omfatter hovedsageligt foreninger som laver aktiviteter rettet mod børn, unge, voksne og ældre. Aktiviteterne sigter typisk på at hjælpe, støtte, rådgive, danne netværk og generelt forbedre livssituationen for sårbare og syge mennesker og deres pårørende. Indsatsen er baseret helt eller delvist på frivilligt engagement – og motiveres ofte af lysten til at gøre en forskel.

Information og vejledning

Frivilligcenter Næstved, er et lokalt forankret frivilligcenter, der yder hjælp til diverse opgaver www.frivilligcenter-naestved.dk

Den sociale vejviser er en oversigt over sociale frivillige foreninger i Næstved.

Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende videns-, kompetence- og udviklingscenter for det frivillige sociale arbejde

www.frivillighed.dk

Lokaler

Som en del af frivilligcenterets service til de frivillige sociale foreninger tilbyder Frivilligcenteret udlån af diverse lokaler. For at kunne låne lokaler er det dog en forudsætning, at man er registret som foreningsmedlem af Foreningen Frivilligcenter Næstved.

For yderligere information se Frivilligcentrets lokaleudlån

Pulje

Frivillighedspuljen

Politikker

Næstved Kommunes frivillighedspolitik

Definition af en frivillig social indsats 

Ved en frivillig indsats forstås en indsats, der: 

er frivillig

Det vil sige, at aktiviteten udføres uden fysisk, retlig eller økonomisk tvang. En person må ikke kunne trues med økonomiske eller sociale sanktioner (for eksempel afskæres fra et socialt netværk), hvis vedkommende ikke længere ønsker at udføre opgaven. 

ikke er lønnet

At en frivillig indsats ikke er lønnet udelukker dog ikke, at en frivillig person modtager godtgørelse for udgifter, vedkommende har i forbindelse med udførslen af opgaven, for eksempel transport- og telefonudgifter. Eller at en person modtager et symbolsk beløb for sit frivillige arbejde.
 
udføres over for personer uden for den frivilliges familie og slægt 

Derved afgrænses den frivillige indsats fra almindeligt husholdningsarbejde og omsorg over for familiemedlemmer.   

er til gavn for andre end én selv og ens familie

Det at deltage i en selvhjælpsgruppe opfattes ud fra denne gængse definition derfor ikke som en frivillig social indsats.

er formelt organiseret

At den frivillige indsats er formelt organiseret betyder, at almindelig hjælpsomhed eller spontane handlinger, for eksempel at følge en ældre over gaden, bære indkøbsposer hjem fra Brugsen og lignende, ikke kan betegnes som en frivillig indsats.

 

Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice
Telefon: 5588 3020
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019