Bredbåndspuljen

Få del i midlerne fra Bredbåndspuljen til bedre bredbåndsdækning og få hjælp til at søge!
Energistyrelsen har nu åbnet for ansøgninger til bredbåndspuljen, der tilbyder støtte til lokale bredbåndsprojekter i områder med dårlig dækning. Kommunerne i Region Sjælland har en meget stor andel af de støtteberettigede adresser og regionen har derfor etableret en særlig enhed, der har til formål at hjælpe med information og praktiske gøremål i forbindelse med at ansøge om tilskud fra bredbåndspuljen.

Kortet viser de adresser i Næstved kommune, der har mulighed for at søge bredbåndspuljen:

 

Kort over adresser med dårlig bredbåndsdækning i Næstved kommune

Hvem kan søge puljen?

Bredbåndspuljen giver mulighed for tilskud til bredbåndsprojekter i sammenhængende områder af boliger, virksomheder og sommerhuse, som i dag har adgang til hastigheder på maksimalt 10 Mbit/s download eller 2 Mbit/s upload, og hvor der ikke er planer om, at områdets dækning forbedres inden for 3 år. Ansøgninger kan indsendes af kommuner, borgergrupper og virksomheder. Borgergruppen behøver ikke være eksisterende, men kan etableres til projektet.

Der kan kun søges støtte til de adresser, der indgår i Energistyrelsens oversigt over adresser med dårlig eller utidsvarende netdækning  (er markeret med en gul eller rød prik). Kortlægningsmetoden er ikke 100 pct. præcis, da der kan være mindre unøjagtigheder i indberetningerne og koblingen med BBR-registeret. Det er derfor vigtigt, at I fra starten sikrer jer, at alle adresser i jeres projekt er med i

Ansøgningsarbejdet kan i første omgang igangsættes af en enkelt initiativtager.  Bemærk, at det er ikke et krav for at søge om støtte, at kommunen bliver involveret i ansøgningsprocessen. I kan se, hvor mange tilskudsberettigede adresser der er i et område på Energistyrelsens kortlægning her: www.bredbaandspulje.ens.dk

 

Hvordan søger man?

Første skridt i ansøgningen er, at man i lokalområderne går sammen om at annoncere et uforpligtigende projekt på Energistyrelsens hjemmeside. Formålet med annonceringen er at finde en udbyder af bredbånd, der vil være med til at udføre projektet. Det er et krav at annonceringen ligger på energistyrelsens hjemmeside i mindst senest 3 uger.

Næste skridt er at sikre opbakning lokalt. Det er nemlig en forudsætning for at søge om tilskud, at der for hver adresse, der søges om tilskud til, er en egenfinansiering fra hver enkelt husstand på minimum 2.000 kroner. 

Energistyrelsens hjemmeside er der en detaljeret beskrivelse af ansøgningsprocessen.

 

Hvad kan der søges om?

Der kan søges om tilskud til at udføre det konkrete anlægsarbejde, der skal til for at etablere bedre bredbånd i lokalområdet. Tilskuddet udbetales direkte til den bredbåndsleverandør, der udfører projektet.

Hvordan bliver der prioriteret mellem ansøgningerne ?
Læs mere om bredbåndspuljen, betingelserne for at søge om støtte og ansøgningsprocessen og om hvordan de indkomne ansøgninger bliver prioriteret på Energistyrelsens hjemmeside.

 

Baggrund

I april måned 2016 fastsatte regeringen sammen med størstedelen af folketingets øvrige partier kriterierne for tildeling af støtte fra bredbåndspuljen, der understøtter etablering af hurtigere bredbåndsforbindelser steder i Danmark, hvor dækningen er dårlig. Der er nu åbnet op for ansøgninger til puljen.  I 2017 og 2018 er der hvert år 40 mio. kr. til uddeling.

 

Få hjælp til ansøgningen 

I begrænset omfang yder Næstved Kommune hjælp og støtte til ansøgningsarbejdet. Kontakt Leif Jacobsen :

 

 

Næstved og Slagelse kommune har holdt informationsmøde om bredbåndspuljen  i foråret 2017.

De informative slides kan læses her

 

Nyhedsbreve

Nyhedsbrev  april 2017

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Sidst opdateret den 8. april 2019