Kommunen

Kommune- og byplanlægning
Kommune- og Byplanlægning dækker kommunens fysiske planer og projekter samt planstrategier, heriblandt kommuneplanen, lokalplaner, udviklingsstrategier og planlægningsprojekter.
Foto fra Glumsø Sø

Næstved kommune er inddelt i mindre lokalområder, der på hver deres måde gør Næstved kommune til et skønt sted at bo. I mange af lokalområderne er der oprettet Lokalråd bestående af aktive borgere, der ønsker at styrke udviklingen og sammenhængskraften lokalt.

Organisationsdiagram
Den administrative organisering består af 10 centre: 8 fagcentre og 2 tværgående centre.
Link til information om Mæsrk Næstved
Politikker og strategier
Link til oplysninger om økonomi
Link til digitale kort

Nyheder

06. december 2019

Legepladsen ved Den Fritlagte Suså bliver indviet af borgmester Carsten Rasmussen fredag den 13. december...

06. december 2019

Næstved kommune har meddelt 2 afgørelser: Miljøgodkendelse og ingen Miljøvurdering af Fensmark Service...

05. december 2019

I forbindelse med vedtagelsen af Lokalplan 103 – For et boligområde syd for Klosterskoven har Næstved...