Kommunen

Kommune- og byplanlægning
Kommune- og Byplanlægning dækker kommunens fysiske planer og projekter samt planstrategier, heriblandt kommuneplanen, lokalplaner, udviklingsstrategier og planlægningsprojekter.
Foto fra Glumsø Sø

Næstved kommune er inddelt i mindre lokalområder, der på hver deres måde gør Næstved kommune til et skønt sted at bo. I mange af lokalområderne er der oprettet Lokalråd bestående af aktive borgere, der ønsker at styrke udviklingen og sammenhængskraften lokalt.

Organisationsdiagram
Den administrative organisering består af 10 centre: 8 fagcentre og 2 tværgående centre.
Link til information om Mæsrk Næstved
Politikker og strategier
Link til oplysninger om økonomi
Link til digitale kort

Nyheder

17. januar 2020

Ekstra dispensation til lagtykkelse af affaldsforbrændingsslagge under staldbygninger på Ulstrupvej...

15. januar 2020

Et nyt tiltag, hvor du kan finde arrangementer i Næstved Kommune - mest for seniorer.

15. januar 2020

Du kan deltage ved præsentationen af Klimaplan 2020-2030 i Ressource City under  høringsperioden af...