Kommunen

Kommune- og byplanlægning
Kommune- og Byplanlægning dækker kommunens fysiske planer og projekter samt planstrategier, heriblandt kommuneplanen, lokalplaner, udviklingsstrategier og planlægningsprojekter.
Foto fra Glumsø Sø

Næstved kommune er inddelt i mindre lokalområder, der på hver deres måde gør Næstved kommune til et skønt sted at bo. I mange af lokalområderne er der oprettet Lokalråd bestående af aktive borgere, der ønsker at styrke udviklingen og sammenhængskraften lokalt.

Organisationsdiagram
Den administrative organisering består af 10 centre: 8 fagcentre og 2 tværgående centre.
Link til information om Mæsrk Næstved
Politikker og strategier
Link til oplysninger om økonomi
Link til digitale kort

Nyheder

25. marts 2019

Direktør i Næstved Havn Jesper Møller Petersen fratræder sin stilling efter fælles aftale med bestyrelsen...

22. marts 2019

Veteraner og deres pårørende i Næstved Kommune har fremover mulighed for at gå til yoga og styrketræning...

21. marts 2019

Klasselokalet bliver skiftet ud med Ellebækkens bredder 1. april. I hvert fald for elever fra alverdens...