Virksomhedsrådgivning

Virksomheder, der ønsker at etablere sig, eller vækste tilbydes gratis sparring fra Næstved Erhverv og Væksthus Sjælland. Du kan herunder se en kort introduktion til, tilbuddene. Hvis du vil vide mere, kan du gå videre til Næstved Erhvervs eller Væksthus Sjællands hjemmesider.


 

Næstved Erhverv – til for kommunens virksomheder

Hvem er vi?

Et stærkt og konkurrencedygtigt erhvervsliv og en arbejdsstyrke i beskæftigelse, der matcher virksomhedernes kompetencebehov - det er den idealsituation, vi stræber efter som fundament for den lokale velfærd i Næstved Kommune. Derfor har vi etableret Næstved Erhverv.
Næstved Erhverv er til for kommunens virksomheder. I Næstved Erhverv har vi samlet en række tilbud til dig, som driver eller ønsker at drive virksomhed i Næstved Kommune. Formålet er at hjælpe virksomheder med at udvikle deres forretning og dermed skabe en sund vækst i vores område.
Vi besøger årligt 300 virksomheder i kommunen og indgår i sparringsforløb med mange af dem omkring forretningsudvikling, ejerskifte, eksport og meget mere.

Det koster ingenting

Næstved Erhverv er finansieret af det offentlige og koster dig derfor ikke andet end din tid.

Næstved Erhvervs tilbud

 

Væksthus Sjælland - til vækstorienterede virksomheder


I Væksthuset får du et skræddersyet forløb. Sammen med dig lægger vi en plan for, hvordan du udvikler din virksomhed.
Har du vilje til at skabe vækst, står vores specialiserede konsulenter klar - uden beregning.

Hvem er du?

Du står i spidsen for en vækstorienteret virksomhed og har fokus på at udvikle din forretning.

Hvem er vi?

Vi er specialiserede vækstkonsulenter, som har drevet egne virksomheder eller haft ledelsesansvar på tværs af brancher

Hvad kan vi tilbyde?

Du får overblikket over mulighederne og sparring omkring din virksomheds udvikling. Forløbet er skræddersyet efter dine behov.

Det koster ingenting

Væksthuset er finansieret af det offentlige og koster dig derfor ikke andet end din tid.

Væksthus Sjælland

 

Sagsbehandlingstider for Næstved Erhverv og Næstved Kommune, erhvervsrettede myndighedsopgaver

 

Oversigt over sagsbehandlingstider

 

Generelle svartider

Responstid “En indgang”- Næstved Erhverv vender tilbage:

1 arbejdsdag/ 24 timer

Simple sager- forespørgsler - ingen sagsbehandling

10 arbejdsdage

Bygninger

Anmeldelsessager = Carport, garage, udhus eller overdækkede arealer

10 arbejdsdage

En-familie og dobbelthuse, rækkehuse, sommerhuse samt til- og ombygninger til disse

30 arbejdsdage

Erhvervs- og etageboligbyggeri, til og ombygninger. (ved første dialogmøde afstemmes sagsgang og sagsbehandlingstid med virksomheden/ansøger)

30 arbejdsdage

Øvrige erhvervssager

30 arbejdsdage

Landbrugsbyggeri

30 arbejdsdage

*Bemærk at byggesagsbehandlingstiderne er hurtigere end loven foreskriver

Planlægning og Byudvikling

Kommuneplantillæg

(Tidsplan aftales for hvert enkelt tillæg)

Lokalplaner

(Tidsplan aftales for hver enkelt lokalplan)

Landzonesager

20 uger

Veje og byrum

Tilladelse til fast stadeplads

10 arbejdsdage

Tilladelse til løs stadeplads + parkeringsplads

15 arbejdsdage

Tilladelse til udeserveringsareal

10 arbejdsdage

Tilladelse til benyttelse af gadeareal generelt

8 arbejdsdage

Tilladelse til etablering af overkørsel

5 arbejdsdage

Tilladelse til skilte og bannere

5 arbejdsdage

Tilladelse til opstilling af stilladser og containere

5 arbejdsdage

Gravetilladelse

8 arbejdsdage

Miljøgodkendelser virksomheder

Bilag 1-virksomheder

200 arbejdsdage

Bilag 2- virksomheder

130 arbejdsdage

Husdyrbrug

§10

110 arbejdsdage

§11

155 arbejdsdage

§12

180 arbejdsdage

§16

160 arbejdsdage

Center for Arbejdsmarked - hjælp til ansættelser mm.

Hotline, hurtig udvælgelse af egnede emner til arbejdsgivere                                                                                                                                                                                                    24 timer

Ordinær ansættelse, udvælgelse af cv’er evt. deltagelse i ansættelsessamtaler mm.
3 arbejdsdage

Løntilskud, ydes i en begrænset periode ved behov for yderligere opkvalificering
5 arbejdsdage

Virksomhedspraktik, 4 ugers afprøvning af borgers kvalifikationer, gratis for virksomheder
5 arbejdsdage

Fleksjob, ansættelse af borgere (med skånehensyn) på deltid
10 arbejdsdage

Voksenlærlinge, til personer >25 år, flere tilskudsmuligheder
5 arbejdsdage

Jobrotation, send ansatte på uddannelse og brug vikarer, hør om tilskudsmulighed
5 arbejdsdage

Arbejdsfordeling, hvordan kan den bruges for at undgå opsigelser?
5 arbejdsdage

Varslingssager, hvad er mulighederne for de ansatte?
5 arbejdsdage

Kontakt

Næstved Erhverv
Telefon: 5588 5544
E-mail:

Kontakt til Næstved Erhverv a/s

Næstved Erhverv
Teatergade 6, 4700 Næstved
5588 5544

Sidst opdateret den 8. april 2019