Udbud af forpagtning af landbrugsarealer

Der er udbud til forpagtning af landbrugsarealer. Det er typisk en femårig forpagtningstid fra 1. januar 2019 til 31. december 2023. Et par af arealerne er kun til forpagtning i fire år fra 2020 til 2023. Rekvirer udbudsmaterialet hos Center for Trafik og Ejendomme på 5588 6225 eller  

Næstved Kommune udbyder nedenstående landbrugsarealer:

 1. Matr. nr. 19e Herlufmagle By, Herlufmagle
 2. Matr. nr. 16bk og del af 18a Herlufmagle By, Herlufmagle
 3. Matr. nr. del af 18a Herlufmagle By, Herlufmagle (først fra 2020 og 4 årig periode)
 4. Matr. nr. 25d Gelsted By, Herlufmagle
 5. Matr. nr. 4cp Gelsted By, Herlufmagle (først fra 2020 og 4 årig periode)
 6. Matr. nr. 7as Øverup By, Herlufsholm
 7. Matr. nr. 8b Øverup By, Herlufsholm
 8. Matr. nr. 3q, 3ao og 5l Øverup By, Herlufsholm
 9. Matr. nr. 2u Hyllinge By, Hyllinge
 10. Matr. nr. 13i og 2ei Glumsø By, Glumsø
 11. Matr. nr. 2ai Arløse Torp By, Førslev
 12. Matr. nr. 9b, 9g, 9i og 9e Holsted By, Herlufsholm
 13. Matr. nr. 4b og 5h Holsted By, Herlufsholm
 14. Matr. nr. 3e, 3f og 4h Stenstrup By, Rønnebæk
 15. Matr. nr. 1 ae Rønnebæksholm Hgd., Rønnebæk
 16. Matr. nr. 1æ Rønnebæksholm Hgd., Rønnebæk
 17. Matr. nr. 6dr Holsted By, Herlufsholm
 18. Matr. nr. 3a Vridsløse By, Herlufsholm
 19. Matr. nr. del af 5a Stenstrup by, Rønnebæk, 4k og 4u Borup By, Rønnebæk

Arealerne bortforpagtes for en 5-årig periode fra den 01.01.2019 til den 31.12.2023, dog bortforpagtes 2 arealer for en 4-årig periode fra den 01.01.2020 til den 31.12.2023.

Der følger almindelige betalingsrettigheder med.

Tilbuddet afgives som en fast årlig pris pr. ha.
Den faste årlige forpagtningsafgift reguleres hvert år, første gang for høståret 2020, på grundlag af det nettoprisindeks der offentliggøres af Danmarks Statistik for januar måned. Første regulering sker i marts 2020.

Der opfordres til, at der ikke bruges pesticider på arealerne.

Der gøres opmærksom på, at der i forpagtningskontrakten under drift er tilføjet et afsnit med tang, pkt. 4.4.

Udbudsmaterialet kan rekvireres ved henvendelse til Center for Trafik & Ejendomme, tlf. 5588 6225 eller

Tilbuddet skal være Center for Trafik & Ejendomme i hænde senest onsdag den 18.7.2018 kl. 12.00.
Tilbudsblanketten skal benyttes ved tilbudsafgivelse, som kan sendes/afleveres i lukket kuvert mrk. ”Forpagtning landbrugsarealer” eller det kan sendes på mail til

Næstved Kommune, Center for Trafik & Ejendomme forholder sig ret til frit at vælge blandt de indkomne tilbud, herunder at forkaste dem alle. Ved lige bud vil økologiske landbrug have fortrinsret.

Kontakt

Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom
Telefon: 5588 6270
E-mail:
Sidst opdateret den 26. juni 2018