Leverandører til kommunen vedr. praktisk hjælp og personlig pleje

 

Næstved Kommune har besluttet at benytte godkendelsesmodellen til at opfylde det lovpligtige frie leverandørvalg på praktisk hjælp og personlig pleje efter servicelovens §83.

Godkendelsesmodellen går grundlæggende ud på, at kommunen godkender de leverandører, der lever op til kommunens pris- og kvalitetskrav. Private virksomheder kan derfor efter Lov om Social Service søge om at blive godkendt som leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje i hjemmet – opgaverne omfatter dog ikke beboere i pleje- og omsorgsboliger.

Ældreområdet er i Næstved Kommune opdelt i 4 distrikter; Distrikt Nord, Distrikt Syd, Distrikt Øst, Distrikt Vest. Som leverandør kan man vælge at blive godkendt til 1, 2, 3 eller alle 4 distrikter.

Opgaverne opdeles som:

For 2018 er følgende timepriser gældende:

Timepriser vil blive reguleret fra 1. januar 2019. Disse forventes at blive differentierede afhængig af det enkelte distrikts fordeling af land- og byområde.

Virksomheder, der ønsker at søge om godkendelse skal udarbejde ansøgning efter Næstved Kommunes anvisninger. Ansøgningsmaterialet og vilkår kan du få ved at kontakte Center for Sundhed og Ældre tlf. 5588 1200 eller

Ansøgninger vil blive behandlet løbende, som de indkommer.

Næstved Kommune
Kontakt Center for Sundhed og Ældre
Telefon: 5588 1200