Leverandører til kommunen vedr. praktisk hjælp og personlig pleje

 

Næstved Kommune har besluttet at benytte godkendelsesmodellen til at opfylde det lovpligtige frie leverandørvalg på praktisk hjælp og personlig pleje efter servicelovens §83.

Godkendelsesmodellen går grundlæggende ud på, at kommunen godkender de leverandører, der lever op til kommunens pris- og kvalitetskrav. Private virksomheder kan derfor efter Lov om Social Service søge om at blive godkendt som leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje i hjemmet – opgaverne omfatter dog ikke beboere i pleje- og omsorgsboliger.

Ældreområdet er i Næstved Kommune opdelt i 4 distrikter; Distrikt Nord, Distrikt Syd, Distrikt Øst, Distrikt Vest. Som leverandør kan man vælge at blive godkendt til 1, 2, 3 eller alle 4 distrikter.

Opgaverne opdeles som:

  • Praktisk hjælpe, dagtimer i hverdage

  • Personlig pleje, dag- og aftentimer i hverdage, weekender og helligdage.

  • Personlig pleje, nattimer i hverdage, weekender og helligdage.

Timepriserne er differentieret mellem opgavernes type samt for levering i byzone eller landzone.
Byzone er alt der ligger inden for Næstved byskiltet, mens alt andet vil blive visiteret som landzone. Denne hovedregel anvendes af hensyn til entydighed i hvad der er land og by.

For 2020 er følgende timepriser gældende:

- Praktisk hjælp, bekvem tid (dvs. dagtimer på hverdage)
                      - By: 399,50 kr./time
                      - Land: 431,50 kr./time

- Personlig pleje, bekvem tid (dvs. dagtimer på hverdage)
                      - By: 442,50 kr./time
                      - Land: 480,50 kr./time

- Personlig pleje, ubekvem tid (dvs. aften, nat i hverdage samt weekender og helligdage)
                      - By: 659,50 kr./time
                      - Land: 722,50 kr./time 

Virksomheder, der ønsker at søge om godkendelse skal udarbejde ansøgning efter Næstved Kommunes anvisninger. Ansøgningsmaterialet og vilkår kan du få ved at kontakte Center for Sundhed og Ældre tlf. 5588 1200 eller

Ansøgninger vil blive behandlet løbende, som de indkommer.

Kontakt

Center for Sundhed og Ældre
Telefon: 5588 1200
Sidst opdateret den 6. januar 2020