Miljøtilsyn med virksomheder og landbrug

Næstved Kommune fører miljøtilsyn på en række virksomheder og husdyrbrug. Det er Miljøstyrelsen, som fastlægger hvilke typer virksomheder og husdyrbrug, vi skal udføre tilsyn på.

Du kan i vores tilsynsplan læse, hvordan vi planlægger og prioriterer vores tilsyn.

Miljøtilsyn

Vi fører med jævne mellemrum miljøtilsyn med en række virksomhedstyper og husdyrbrug i Næstved Kommune. Ved miljøtilsynet ser vi på, at loven og de regler, der er fastsat med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordforureningsloven m.fl. overholdes. Derudover fører vi tilsyn med, at påbud og forbud efterkommes, og at vilkår i miljøgodkendelser og tilladelser overholdes.

Det er miljøstyrelsen, der har bestemt, hvilke typer af virksomheder og landbrug, vi regelmæssigt skal besøge.

Et miljøtilsyn handler ikke kun om kontrol, men også om vejledning og forebyggelse. Virksomheder og landbrug får gennem dialogen i miljøtilsynet mulighed for at tilpasse produktion og praksis, inden der er tale om en egentlig overtrædelse af gældende love og regler.

 

Tilsynsplan for virksomheder og landbrug

I 2013 er der kommet krav om, at vi skal udarbejde en plan for miljøtilsyn med virksomheder og landbrug. Vi offentliggør tilsynsplanen for at give borgere, virksomheder og andre interesserede indblik i kommunens prioriteringer og tilsynsindsatser.

Tilsynsplanen indeholder en generel vurdering af de væsentlige miljøproblemer, som virksomheder/landbrug kan give anledning til. I planen beskriver vi, hvordan vi forbereder og gennemfører tilsynsindsatsen, for at imødegå eventuelle miljøproblemer.

Tilsynsplanen indeholder en liste over de IE-virksomheder og -husdyrbrug, som ligger i kommunen. IE-virksomheder og -husdyrbrug er særligt forurenende virksomheder og store husdyrbrug, der er omfattet af EU’s direktiv om industrielle emissioner (udledninger). I Næstved Kommunen er der 10 IE-virksomheder og -landbrug. Det er et krav, at disse virksomheder og landbrug fremgår af tilsynsplanen.

Tilsynsplanen er offentliggjort den 31. juli 2013.

Tilsynsplan (pdf, nyt vindue)

 

Tilsynsindberetning til Miljøstyrelsen 2014

Næstved Kommune udarbejder hvert år en tilsynsindberetning til Miljøstyrelsen om kommunens indsats med miljøgodkendelser og -tilsyn.

Tilsynsindberetningen skal være offentlig tilgængelig.

Tilsynsindberetning 2014 (pdf. nyt vindue)
IED-virksomheder 2014 (pdf, nyt vindue)

 

Offentliggørelser af miljøtilsyn på husdyrbrug

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse af miljøtilsyn kan findes på Miljøstyrelsens Digitale MiljøAdministration (DMA) www.dma.mst.dkved at søge på en kommune, adresse eller finde virksomheden eller landbruget på kort.

Offentliggørelse af miljøtilsyn
Kommandantvej 20, 4700 Næstved
Tilsynsdato: 15.12.15. Læs offentliggørelsen her

Offentliggørelse af miljøtilsyn
Vådagervej 13, 4250 Fuglebjerg
Tilsynsdato: 14.12.15. Læs offentliggørelsen her

Offentliggørelse af miljøtilsyn
Hjelmsølillevej 35, 4160 Herlufmagle
Tilsynsdato: 09.12.15. Læs offentliggørelsen her

Offentliggørelse af miljøtilsyn
Skullerupvej 25, 4171 Glumsø
Tilsynsdato: 08.12.15. Læs offentliggørelsen her

Offentliggørelse af miljøtilsyn
Hovvej 5, 4160 Herlufmagle
Tilsynsdato: 08.12.15. Læs offentliggørelsen her

Offentliggørelse af miljøtilsyn
Broholmsvej 31, 4690 Haslev
Tilsynsdato: 07.12.15. Læs offentliggørelsen her

Offentliggørelse af miljøtilsyn
Køberupvej 33, 4700 Næstved
Tilsynsdato: 04.12.15. Læs offentliggørelsen her

Offentliggørelse af miljøtilsyn
Hovvej 11, 4733 Tappernøje
Tilsynsdato: 03.12.15. Læs offentliggørelsen her

Offentliggørelse af miljøtilsyn
Virkelystvej 4, 4250 Fuglebjerg
Tilsynsdato: 02.12.15. & 14.12.15 Læs offentliggørelsen her

Offentliggørelse af miljøtilsyn
Sørupvej 3, 4684 Holmegaard
Tilsynsdato: 01.12.15. Læs offentliggørelsen her

Offentliggørelse af miljøtilsyn
Strandbakken 1, 4736 Karrebæksminde
Tilsynsdato: 19.11.15. Læs offentliggørelsen her

Offentliggørelse af miljøtilsyn
Virkelystvej 16, 4250 Fuglebjerg
Tilsynsdato: 12.11.15. Læs offentliggørelsen her

Offentliggørelse af miljøtilsyn
Nybrovej 2, 4262 Sandved
Tilsynsdato: 12.11.15. Læs offentliggørelsen her

Offentliggørelse af miljøtilsyn
Ulstrupvej 26, 4160 Herlufmagle
Tilsynsdato: 03.11.15. Læs offentliggørelsen her

Offentliggørelse af miljøtilsyn
Ravnstrupvej 23, 4684 Holmegaard
Tilsynsdato: 29.10.15. Læs offentliggørelsen her

Offentliggørelse af miljøtilsyn
Bøgesøvej 16, 4700 Næstved
Tilsynsdato: 15.10.15. Læs offentliggørelsen her

Offentliggørelse af miljøtilsyn
Nymøllevej 15, 4100 Ringsted
Tilsynsdato: 09.10.15. Læs offentliggørelsen her

Offentliggørelse af miljøtilsyn
Hjelmsølillevej 3, 4160 Herlufmagle
Tilsynsdato: 09.10.15. Læs offentliggørelsen her

Offentliggørelse af miljøtilsyn
Hjelmsølillevej 15, 4160 Herlufmagle
Tilsynsdato: 09.10.15. Læs offentliggørelsen her

Offentliggørelse af miljøtilsyn
Skovvej 16, 4684 Holmegaard
Tilsynsdato: 05.10.15. Læs offentliggørelsen her

Offentliggørelse af miljøtilsyn
Thygesensvej 4, 4160 Herlufmagle
Tilsynsdato: 30.09.15. Læs offentliggørelsen her

Offentliggørelse af miljøtilsyn
Øllerupvej 13, 4700 Næstved
Tilsynsdato: 29.09.15. Læs offentliggørelsen her

Offentliggørelse af miljøtilsyn
Storgårdsvej 3, 4733 Tappernøje
Tilsynsdato: 17.09.15.Læs offentliggørelsen her

Offentliggørelse af miljøtilsyn
Kongshøjvej 2B, 4700 Næstved
Tilsynsdato: 17.09.15. Læs offentliggørelsen her

Offentliggørelse af miljøtilsyn
Ll. Tvedevej 14, 4700 Næstved
Tilsynsdato: 17.09.15. Læs offentliggørelsen her

Offentliggørelse af miljøtilsyn
Rådekrogvej 2, 4700 Næstved
Tilsynsdato: 17.09.15. Læs offentliggørelsen her

Offentliggørelse af miljøtilsyn
Snesere Torpvej 25, 4733 Tappernøje
Tilsynsdato: 17.09.15. Læs offentliggørelsen her

Offentliggørelse af miljøtilsyn
Storgårdsvej 3, 4733 Tappernøje
Tilsynsdato: 17.09.15. Læs offentliggørelsen her

Offentliggørelse af miljøtilsyn
Vejløvej 28, 4700 Næstved
Tilsynsdato: 17.09.15. Læs offentliggørelsen her

Offentliggørelse af miljøtilsyn
Bistrupgade 23, 4700 Næstved
Tilsynsdato: 07.09.15. Læs offentliggørelsen her

Offentliggørelse af miljøtilsyn
Lungvej 10, 4262 Sandved
Tilsynsdato: 20.08.15. Læs offentliggørelsen her 

Offentliggørelse af miljøtilsyn
Villa Gallinavej 18, 4684 Holmegaard
Tilsynsdato: 12.08.15. Læs offentliggørelsen her

Offentliggørelse af miljøtilsyn
Langdyssevej 17, 4750 Lundby
Tilsynsdato: 14.07.15. Læs offentliggørelsen her

Offentliggørelse af miljøtilsyn
Brunemosevej 2, 4250 Fuglebjerg
Tilsynsdato: 04.12.2014. Læs offentliggørelsen her

Offentliggørelse af miljøtilsyn
Katrinevej 44, 4200 Slagelse
Tilsynsdato: 04.12.2014. Læs offentliggørelsen her

Offentliggørelse af miljøtilsyn
Hovvej 11, 4733 Tappernøje
Tilsynsdato: 03.12.2014. Læs offentliggørelsen her

Offentliggørelse af miljøtilsyn
Råsøvej 6, 4160 Herlufmagle
Tilsynsdato: 02.12.2014. Læs offentliggørelsen her

Offentliggørelse af miljøtilsyn
Timannsvej 6, 4171 Glumsø
Tilsynsdato: 30.10.2014. Læs offentliggørelsen her

Offentliggørelse af miljøtilsyn
Tybjergvej 11a, 12 og 14, 4160 Herlufmagle
Tilsynsdato: 02.12.2014. Læs offentliggørelsen her

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Virksomhed og Miljø
Telefon: 5588 6150
E-mail:

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om miljøtilsyn, kan du kontakte:

Team Miljø
telefon 5588 6150

Virksomhedsgruppen:

Landbrugsgruppen:

Sidst opdateret den 8. april 2019