Ressource City

Ressource City er idéen om et projekt, der vil gøre en forskel for et samlet lokalsamfund – og for hele landet. Ressource City vil skabe produktion og arbejdspladser med afsæt i de ressourcer, der findes i området.

Visualisering - Ressource City

Ressource City skal bidrage til at løse en række af klodens mest presserende problemer: mangel på ressourcer, belastning af miljøet og klimaudfordringen. Ressource City vil derfor skabe en grøn industriklynge med særligt fokus på upcycling – en industriklynge, der består af virksomheder, iværksættere og uddannelsesinstitutioner. Ressource City giver dem praktisk erfaring med indsamling, sortering og genanvendelse af affaldsprodukter, og alle arbejder med at udvikle nye produkter ud af det, som andre betragter som affald – upcycling.

De kloge kalder dette opgør med brug-og-smid-væk-kulturen for cirkulær økonomi, fordi de samme ressourcer bliver brugt flere gange. Vi kalder det nye jobs - og et lille bidrag til at redde verden.

Fokus er på at genbruge verdens ressourcer og bidrage til den nationale og globale målsætning om en mere bæredygtig verden. Samtidig er der rigtig meget sund forretningsfornuft i at tænke i genbrug, da metaller, olie og energi kun bliver dyrere. Det er heller ikke kun i Næstved, at vi har fået øjnene op for cirkulær økonomi. Nationalt såvel som internationalt er der fokus på mulighederne i cirkulær økonomi og genanvendelse - det er slet og ret en god forretningsmulighed. Der er penge – og jobs – i skidtet.

Ressource City går på to ben. Dels bliver der etableret et sekretariat, der kan tiltrække og servicere virksomheder, dels bliver der skabt nogle spændende fysiske rammer i den udtjente kraftcentral på Maglemølle.

Ressource City udvikles i et partnerskab mellem Næstved Kommune, Næstved Erhverv, Arkitektskolen, DTU, FORCE og Lendager Arkitekter - og i et nært samarbejde med Maglemølle Erhvervspark A/S.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Byg, Miljø og Affald
Telefon: 5588 6071
E-mail:

For mere information
Kontakt Ressource City's sekretariat og hør mere om de mange fordele, der er for virksomheder og iværksættere i Ressource City.

Kontakt sekretariatet på

Besøg vores hjemmeside
http://ressourcecity.dk/

Projektleder
Michael Elgaard
 
2015 4509

Chefkonsulent
Lars Schak

5588 5217

Sidst opdateret den 25. september 2018