Ressource City

Ressource City sætter rammen og mulighederne for bæredygtig erhvervsudvikling. Vi hjælper erhvervslivet med at udnytte det store forretningsmæssige potentiale inden for cirkulær økonomi. Gennem samarbejdet med virksomheder styrker Ressource City sin innovationskraft samt den sociale og miljømæssige profil på vejen mod en stærk cirkulær økonomi.

Med adresse i de gamle papirfabrikker på Maglemølle 31 står Ressource City som en fantastisk platform for at geare kommunale midler til bæredygtige erhvervsudviklingsprojekter. Ressource City er et unikt testcenter i Danmark, hvor virksomheder kan afprøve forretningsidéer og deltage i disse erhvervsudviklingsprojekter.
 
Ressource City arbejder på at:
  • forstærke Næstved Kommunes styrkeposition inden for cirkulær økonomi, herunder udbygge det regionale, nationale og internationale samarbejde med fokus på virksomhederne i Næstved Kommune og Region Sjælland 
  • omsætte viden til værdi for virksomheder i Region Sjælland og Ressource City-netværket
  • skabe nye virksomheder og arbejdspladser gennem bæredygtig erhvervsfremme
  • oprette, vedligeholde og afholde virksomhedsrettede netværk, projekter, fire årlige arrangementer og en årlig konference.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Byg, Miljø og Affald
Telefon: 5588 6071
E-mail:

For mere information 

Kontakt Ressource City's sekretariat og hør mere om de mange fordele, der er for virksomheder og iværksættere i Ressource City.
 
Kontakt sekretariatet på: 
 
Besøg vores hjemmeside 
 
Projektleder 
Michael Elgaard
  
2015 4509

 

Sidst opdateret den 8. april 2019