Maglemølle

Da den gamle Maglemølle Papirfabrik lukkede i 1990, blev der efterladt 60.000 m² bygninger og et areal på ca.90.000 m². Området er generelt nedslidt, men bygningsmassens grundlæggende komponenter (fundamenter, bærende konstruktioner o.l.) fra opførelsesperioden er i god tilstand og bliver i stor udstrækning genanvendt.

Maglemølle

Området og dets 79 bygninger, der er registeret opført på området i dag, er således placeret bynært i relation til Næstved Havn og er en del af det oprindelige industrielle centrum i Næstved. Maglemøllekomplekset består af et stort sammenbygget fabrikskompleks, flere fritstående bygninger og kajanlæg i dobbelt niveau.

Maglemølle Papirfabrik er i dag ejet af Maglemølle A/S, der bl.a. udlejer til lager og diverse håndværksindustri.
Maglemølle giver mulighed for at være med til at udvikle et centralt beliggende, bynært område ved Næstved Havn, der har en række byg¬ningsmæssige værdier.

De mulige udviklingsperspektiver kan være:

Iværksætter- og erhvervsbyggeri
Maglemølle kan omdannes til et erhvervsområde med kontorer, administration og udviklingsfaciliteter. Muligvis i et miks mellem nye og gamle bygninger.
Næstved Kommune har i samarbejde med White Arkitekter udarbejdet et udviklingsperspektiv med Maglemølle som et område med erhvervsbyggeri.

I dette udviklingsperspektiv er der plads op til 66.000 etagekvm., hertil kommer pladser, veje og stier samt parkeringsfaciliteter. Der er dog gode muligheder for at variere rummeligheden, eller lave et andet miks mellem nyt og gammelt.
ECO-park.

En ECO-park er en blanding af mindre håndværksvirksomheder, produktions- og montagevirksomheder, udviklings- og rådgivningsvirksomheder. Virksomhederne kan bl.a. drage nytte af et fællesskab til sparring, markedsføring og fysiske faciliteter. Virksomhederne skal have en særlig miljøprofil.

Fordelene for virksomhederne ved en lokalisering i Maglemølle ECO-Park er:

• Adgang til fælles fysiske faciliteter og fælles servicefaciliteter
• Mulighed for fælles stabsfunktioner
• Potentiale for sparring, vidensdeling m.v. på tværs af virksomheder
• Mulighed for mindre virksomheder at være en del af et større fællesskab
• Ny og fælles markedsføringsplatform – som ”Maglemølle ECO-Park” giver en større synlighed
• Mulighed for at udvikle ny produkter og services sammen med de andre virksomheder på området

Vi leder efter interesserede investorer.

Maglemølle Papirfabrik er placeret centralt i Næstved by, lige ved kanalen og i kort afstand til Næstveds bymidte og Næstved Station.
De overordnede udviklingsperspektiver er udelukkende eksempler på en ny anvendelse af Maglemølle Papirfabrik. Vi er meget åbne over for andre måder at anvende Maglemølle på. Da Maglemølle er placeret tæt op af Næstved Havn og anden særligt forurenende industri er der ikke mulighed for at bygge boliger på området – i Næstved er der også gode muligheder andre steder for attraktivt beliggende boliger.
Vi ser gerne, at området udvikles med respekt for det helt unikke industrimiljø og kulturhistorie, der er på området. En kulturhistorie, der godt kan bruges til at skabe noget helt specielt – et møde mellem det rå og gammeldags og det moderne - højteknologiske.
Vi vil gerne i dialog med potentielle finansieringspartnere, og har endnu ikke foretaget bindinger i forhold til tidsplaner, finansierings- og byggemodeller.

Kontakt

Center for Politik og Udvikling

Kontakt

For mere information
kontakt Maglemølle A/S og hør mere om de mange lejemål, der er for virksomheder og private.

Kontakt sekretariatet på:

Tlf. 5573 6699

Besøg vores hjemmeside 
https://maglemoelle.dk/
 
Direktør
Søren H. Hansson

Tlf. 5381 9126

 


Sidst opdateret den 8. april 2019