Driftsstatus Digitale kort

Her kan du løbende se driftsstatus

 

Aktuel driftsstatus for Lokalplaner, Kommuneplanrammer, varmeplaner og andre planer fra plandata.dk

 

Aktuel driftsstatus for Danmarks Miljøportal

 

Aktuel driftsstatus for skærmkort, Luftfoto, matrikelkort og adressesøgning fra kortforsyningen.dk

  

GRØN: Servicen er I live, leverer korrekt data og lever op til performance målet
GUL: Servicen er I live men lever ikke op til performance målet
RØD: Servicen leverer ikke korrekt data

(Klik på den enkelte service for at se detaljer)

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Geodata
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 7. januar 2020