Anvend kommunens kortdata til eget brug

Ønsker du at bruge hele eller dele af Næstved Kommunes digitale korttemaer til eget brug, kan du hente data via kommunens selvbetjeningsløsninger eller henvende dig til kommunen.

Generelle oplysninger om Næstved Kommunes korttemaer

Næstved Kommunes korttemaer skal betragtes som vejledende og kan ikke bruges som dokumentation. Det vil altid være de faktiske forhold på stedet, der afgør registreringens gyldighed. Næstved kommune kan ikke påtage sig et juridisk ansvar for oplysningerne. 

Næstved Kommune har ophavsret til data. Ved enhver gengivelse af data skal der anføres © Næstved Kommune.

Data er udarbejdet i projektion UTM32 euref89.

 

 

Træk data direkte via WMS tjeneste -  gratis data via selvbetjeningsløsning

En del af de data som ejes af Næstved Kommune kan bruges online i egne GIS-systemer via en webmapservice (WMS). Dermed sikrer man, at systemerne altid benytter ajourførte data, da data hentes 'on the fly' fra kommunens server.

Udseendet (stylingen) for de hentede temaer på kommunes wms-server er foruddefineret. Det betyder, at stylingen altid vil være identisk med originaldata - også når temaerne vises i eget GIS-miljø. Data er gratis.

WMS er baseret på en WMS-server og en WMS-klient:

WMS-klient kan være et decideret GIS-program, eller det kan fx blot være en Java-aktiveret browser. WMS-klienten laver et http-kald (URL-kald) til WMS-serveren, der indeholder bl.a. hvilke korttemaer, kortudsnit og rækkefølge for temalagene der ønskes

WMS-serveren genererer et rasterbillede baseret på de ønskede oplysninger og sender det tilbage til WMS-klienten. De dele af rasterbilledet, der ikke indeholder data, vil være transparent, hvilket gør det muligt at vise rasterbilleder fra flere WMS-services samtidig i WMS-klienten

WMS-specifikationen definerer tre WMS-operationer:

GetCapabilities. Returnerer metadata for servicen, som beskriver de kortinformationer som servicen tilbyder

GetMap. Danner og returnerer et kort ud fra en række parametre

GetFeatureInfo: Returnerer attributinformation fra et givet objekt

Du kan hente de korttemaer som kommunen udstiller via WMS ind i dit eget GIS-miljø ved, at anvende URL'en nedenfor.

http://webkort.naestved.dk/wms?service=wms&servicename=naestved_wms& 

 

Download data - gratis data via selvbetjeningsløsninger

En del af Næstved Kommunes egne korttemaer - dvs. temaer hvor kommunen har ophavsret - kan du selv downloade via kommunens eksterne webGIS http://webkort.naestved.dk/. I webGIS klikker du på funktionen 'Værktøjer' og derefter på 'Download'. Du får herefter vist en downloadboks, som vejleder dig i hvordan du fuldender dit download. Data er gratis. 

Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) har indgået en aftale om grunddata, som blandt andet indebærer, at siden 1. januar 2013 har private gratis kunnet benytte grunddata - både til kommercielle og ikke-kommercielle formål.  Du kan bl.a. downloade kommunens tekniske kort (FOT), ortofotos, matrikeldata, landkort, højdemodel etc. fra Geodatastyrelsens selvbetjeningsservice Kortforsyningen (nyt vindue).

Du kan læse mere om aftalen om frie grunddata i publikationen Gode grunddata til alle - en kilde til vækst og effektivisering (nyt vindue).

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Geodata
Telefon: 5588 6080
E-mail:

Fejl i GPS-data?

Oplever du at din GPS guider dig en forkert vej eller mangler GPS'en kort eller adresseoplysninger, så læs mere her (nyt vindue).

Sidst opdateret den 15. maj 2019