Kommuneplan

Kommuneplanen er byrådets overordnede plan for udviklingen i byerne og på landet. Kommuneplanen gælder for 12 år og blev sidst revideret i 2017. I kommuneplanen kan du blandt andet orientere dig om, hvor der er planer om nye erhvervsområder.

Du kan også læse om, hvilken type virksomheder, der kan placeres i de forskellige erhvervsområder m.v.

Kommuneplan 2017

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019