Referat
Kultur- og Demokratiudvalget og Landdistriktsudvalget 29. april 2019

Dato

29.04.2019

Tid

18.00

Sted

Tappernøje Forsamlingshus, Smidstrupvej 2, 4733 Tappernøje

Deltagere

Borgermedlem, Emilia Caliskan,
Borgermedlem, Ida Nielsen,
Borgermedlem, Merete Djurhuus,
Borgermedlem, Tim Danielsen,
Brian Hornbek (A),
Cathrine Riegels Gudbergsen (V),
Charlotte Roest (A),
Githa Nelander (O),
Klaus Eusebius Jakobsen (B),
Linda Frederiksen (A),
Per Sørensen (A),
Rico Carlsen (V),
Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V),
Thor Temte (Ø),


1. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-P35-32-17

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget og Landdistriktsudvalget, 29.04.2019

Githa Nelander, Cathrine Riegels Gudbergsen, Emilia Caliskan, Tim Danielsen var fraværende.

Godkendt.
2. Drøftelse af læringspunkter fra samspillet mellem udvalgene i 2018

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.15.02-A21-2-18

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget & Landdistriktsudvalget (drøfter), 29.04.2019

I 2018 arbejdede Landdistriktsudvalget med turisme i landområderne og besøgte lokalråd for deres input. Udvalgene drøfter erfaringerne med arbejdsfordeling og samarbejdsflader fra opgaverne i 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller, at erfaringer fra de to udvalgs arbejdsfordeling og samarbejde i 2018 drøftes.

Sagsfremstilling

I 2018 arbejdede Landdistriktsudvalget med turisme i landområderne og besøgte lokalråd for deres input. Lokalrådene bidrog til et katalog af turismemuligheder, som efterfølgende er forelagt fagudvalg til inspiration og prioritering. Udvalgene drøfter erfaringerne med arbejdsfordeling og samarbejdsflader fra opgaverne i 2018.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget og Landdistriktsudvalget, 29.04.2019

Githa Nelander, Cathrine Riegels Gudbergsen, Emilia Caliskan, Tim Danielsen var fraværende.

Drøftet. Det bemærkes, at opsamlingen fra sidste års arbejde i Landdistriktsudvalget er et godt udgangspunkt for det fremadrettede arbejde. Derudover samler administrationen op på de faldne bemærkninger.

Opsamlingen vedhæftes referatet som bilag.

Bilag
3. Orientering om Landdistriktsudvalgets arbejde i 2019

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.04-G01-1-19

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget & Landdistriktsudvalget (til efterretning), 29.04.2019


Landdistriktsudvalget arbejder i 2019 med mobilitet i landområderne. Udvalgsformand Thor Temte orienterer om udvalgets arbejde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Landdistriktsudvalget arbejder i 2019 med mobilitet i landområderne. Udvalget har deltaget i en konference arrangeret af Movia, hvor flere kommuner delte ud af deres erfaringer med at arbejde med mobilitet i landområder. Udvalget arbejder nu videre med et seminar i maj 2019 om mobilitet samt afprøvning af forskellige former for mobilitet i landområderne. Udvalgsformand Thor Temte orienterer om udvalgets arbejde.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget og Landdistriktsudvalget, 29.04.2019

Githa Nelander, Cathrine Riegels Gudbergsen, Emilia Caliskan, Tim Danielsen og Klaus Eusebius Jakobsen var fraværende.

Til efterretning.

Derudover blev der drøftet forskellige ideer til at støtte op om Landdistriktsudvalgets tema om mobilitet i 2019
4. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-P35-32-17

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget og Landdistriktsudvalget, 29.04.2019

Githa Nelander, Cathrine Riegels Gudbergsen, Emilia Caliskan, Tim Danielsen, Klaus Eusebius Jakobsen, Per Sørensen og Sebastian Mylsted-Schenstrøm var fraværende.

Tilbagemelding fra besøg af ”unge i Europa”.

Orientering om afsatte budgetmidler på Kultur- og Demokratiudvalgets område.


Sidst opdateret den 30. april 2019