Referat
§ 17 stk. 4, Landdistriktsudvalget 2. oktober 2019

Dato

02.10.2019

Tid

16.00

Sted

Teatergade 8, Mødelokale 2

Deltagere

Borgermedlem, Emilia Caliskan,
Borgermedlem, Ida Nielsen,
Borgermedlem, Merete Djurhuus,
Borgermedlem, Nermin Hodzic,
Brian Hornbek (A),
Cathrine Riegels Gudbergsen (V),
Charlotte Roest (A),
Rico Carlsen (V),
Thor Temte (Ø),


39. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-G01-3-18

Beslutning

§17 stk. 4, Landdistriktsudvalget, 02.10.2019

Fraværende: Emilia Caliskan, Ida Nielsen, Merete Djurhuus og Nermin Hodzic.

Godkendt.
40. Landdistriktsudvalget § 17,4 - Udvalgsåret 2020

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.04-G01-1-19

Resume

Politisk behandling

Landdistrikt Udvalget (godkender), 02.10.2019


På baggrund af drøftelser i Landdistriktsudvalget (sag nr. 30 den 26.august 2019) samt input fra Lokalrådenes stormøde den 28.september besluttes tema for arbejdet i 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget træffer beslutning om tema for arbejdet i udvalgsåret 2020.

Sagsfremstilling

På baggrund af drøftelse den 26.august (sag nr 30) besluttede udvalget, at der på Lokalrådenes stormøde den 28.september blev givet mulighed for, at tilkendegive ideer og input til næste års tema "Bosætning og erhverv"

Det er aftalt, at Landdistriktsudvalget har en stand i "Herskabsstalden" på lokalrådenes stormøde 28.september, hvor det vil være muligt at komme med ideer og input til temaet.

Der er til standen udarbejdet en planche, som beskriver udvalgets arbejde i 2019.

Der er indkaldt til ekstraordinært udvalgsmøde 02.10.19, hvor tema for arbejdet i udvalgsåret 2020 besluttes.

Opsamling på input fra lokalrådenes stormøde d. 28. september medbringes til mødet den 02.10.19

Beslutning

§17 stk. 4, Landdistriktsudvalget 02.10.2019

Fraværende: Emilia Caliskan, Ida Nielsen, Merete Djurhuus og Nermin Hodzic.

Der kom ikke nye ideer til emner for Landdistriktsudvalgets arbejde i 2020 på Lokalrådenes stormøde lørdag d. 18.09.2019.

Landdistriktsudvalget tager Økonomiudvalgets beslutning på seneste møde om landdistriktsudvalgets rolle i borgerinddragelsen i relation til kommuneplanen til efterretning. Udvalget ønsker et udkast til kommissorium for udvalgets arbejde i 2020 til behandling på kommende møde.

Udvalget ønsker at være fødselshjælper på de ideer, som landområderne kan komem ind med i kommuneplanforarbejdet.
41. Valg af design til kør-mæ-bænk

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.04-G01-1-19

Resume

Næstved Ungdomsskole, Projektlabaratoriet (iderige unge ildsjælp) præsenterede på borgerworkshop 23.09.2019 udvalget for fire designforslag til kør-mæ-bænk. Udvalget skal tage beslutning om hvilket design, der skal sættes der skal sættes i produktion hos Næstved Sociale Virksomhed.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at udvalget beslutter hvilken bænk der skal sættes i produktion.

Sagsfremstilling

Blaffernationen, Carsten Theede har haft to ideudviklingsworkshop med Projektlabaratoriet på Næstved Ungdomsskole.

På workshop den 23.09.2019 præsenterede de unge fire modeller af kør-mæ-bænke (plakater fra præsentationen medbringes på mødet).

Udvalget skal vælge hvilken model der skal sættes i produktion ud fra følgende kriterier:

  • genkendelighed
  • holdbarhed
  • bæredygtighed

Alt efter hvilke materiale der anvendes, anslår Næstved Sociale Virksomhed at det vil koste ca. kr. 700,- pr bænk.

Næstved Sociale Virksomhed skal bruge et par uger på at bygge prototypen.

Beslutning

§17 stk. 4, Landdistriktsudvalget 02.10.2019

Fraværende: Emilia Caliskan, Ida Nielsen, Merete Djurhuus og Nermin Hodzic.

Udvalget vælger model 2 uden tag, med tommel og gerne med "flip-op"skilte med retningsnavne. Udvalgets vil gerne se en prototype. Udvalget er optaget af, at bænken er så tung, at den er svær at flytte. Bænken kan evt. have sten i bunden. Bænkes ønskes produceret i genbrugstræ eller lignende.

Bilag
42. Eventuelt

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-G01-3-18

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriktsudvalget

Beslutning

§17 stk. 4, Landdistriktsudvalget 02.10.2019

Fraværende: Emilia Caliskan, Ida Nielsen, Merete Djurhuus og Nermin Hodzic.

Intet.


Sidst opdateret den 8. januar 2020