Referat
§ 17 stk. 4, Landdistriktsudvalget 17. december 2018

Dato

17.12.2018

Tid

17.00

Sted

Teatergade 8, Boxen

Deltagere

Brian Hornbek (A),
Cathrine Riegels Gudbergsen (V),
Charlotte Roest (A),
Lars Børsting, Borgermedlem,
Liane Hovgaard Jensen, Borgermedlem,
Rico Carlsen (V),
Thit Birk Petersen, Borgermedlem,
Thor Temte (Ø),
Torben Stenstrup, Borgermedlem,


71. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-G01-3-18

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 17.12.2018

Godkendt.
72. Godkendelse af opsamling for Landdistriktsudvalgets arbejde 2018

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.21.00-G01-1-18

Resume

Politisk behandling

17,4 Landdistriktsudvalget (til efterretning), 19.11.2018

Kultur- og demokratiudvalget samt formænd for lokalråd (Til efterretning), 26.11.2018

17,4 Landdistriktsudvalget (til godkendelse), 17.12.2018

Byrådet (til godkendelse), 18.12.2018


Landdistriktsudvalgets arbejde, drøftelser og dialog med lokalrådene er blevet samlet i et overblik med udvalgets udvælgelse af de udviklingsprojekter med størst udviklingspotentiale samt 9 temaer med dertilhørende anbefalinger. Landdistriktsudvalget skal endeligt godkende opsamlingen, som skal godkendes på byrådsmødet 18. december.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Landdistriktsudvalget godkender opsamlingen for arbejdet i 2018.

Sagsfremstilling

Landdistriktsudvalget har igennem 2018 arbejdet med temaet natur, oplevelser og turisme. Gennem dialog med lokalrådene i landdistrikterne, oplæg fra VISM m.m. har Landdistriktet drøftet udviklingspotentialet for natur og oplevelser for både borgere i kommunen og turister. Dette er opsamlet til en række anbefalinger inden for ni temaer samt en udvælgelse af de projektmuligheder, som udvalget vurderer har størst udviklingspotentiale:

  • Bruge sagn til at markedsføre lokalområder og fortælle om steder og seværdigheder, fx Kong Ever, Tybjergstenen, Slatten Langpatten
  • Udvikle fjord-til-fjord-rute – cykel-, vandre- og riderute mellem Præstø Fjord og Dybsø Fjord med badebro eller shelter/friluftsområde i begge ender af ruten
  • Udvikle kano- og kajakstøttepunkter rundt langs Dybsø Fjord og vestpå mod Kristiansholms Plantage
  • Udvikle området Øst for Holme-Olstrup med naturoplevelser, fx vandre- og cykelruter, i sammenhæng med de muligheder der er på den anden side af kommunegrænsen i Faxe Kommune.
  • Udvikle vandre- og cykelrute nordpå fra Næstved over Glumsø mod Sorø

Opsamlingen er præsenteret for Kultur- og demokratiudvalget og lokalrådsformændene på et fælles møde 26. november 2018, og byrådet skal godkende opsamlingen til byrådsmødet 18. december. Herefter er det op til de enkelte udvalg at bruge anbefalingerne og sætte gang i eventuel udvikling ud fra Landdistriktsudvalgets anbefalinger. På nuværende tidspunkt er det afklaret, at udvalgets opsamlede viden vil indgå i udviklingen af en ny friluftsstrategi.

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 19.11.2018

Cathrine Riegels Gudbergsen var fraværende.

Opsamlingen blev gennemgået med ændringer, rettelser og tilføjelser. Opsamlingen kommer til endelig godkendelse på udvalgsmødet 17. december 2018.

Opsamlingen fremlægges mundtligt for lokalrådene 26. november 2018.

Landdistriktsudvalget, 17.12.2018

Godkendt.

Bilag
73. Udvælgelse af borgermedlemmer til udvalgsåret 2019

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.10-A30-104-17

Resume

Politisk behandling

Landdistriktsudvalget (anbefaler), 19.11.2018

Landdistriktsudvalget (anbefaler), 17.12.2018

Byrådet (godkender), 18.12.2018

Byrådet skal godkende fire borgermedlemmer til Landdistriktsudvalget 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller til Landdistriktsudvalget at anbefale, at Byrådet godkender fire borgermedlemmer til Landdistriktsudvalget i 2019, herunder at borgermedlemmer modtager diæter for mødedeltagelse.

Sagsfremstilling

Landdistriktsudvalget behandler d. 17. december 2018 udpegning af de fire pladser som borgermedlemmer i Landdistriktsudvalget. Jævnfør Landdistriktsudvalgets kommissorium skal disse borgermedlemmer godkendes af byrådet.

Det fremgår af kommissoriet, at borgermedlemmerne af udvalget får diæter for mødedeltagelse i henhold til styrelsesloven § 16a


Der er annonceret i Ugeavisen på Nyt fra Næstved.siderne og på Facebook med følgende tekst:

-----------------

Søges: Bud på fremtidens eksperimenterende transportmuligheder
Haves: Fire ledige pladser i byrådets Landdistriktsudvalg

Har du gode ideer til fremtidens transportmuligheder i Næstveds landdistrikter?

Er du frisk på at blive inspireret og tænke nye tanker inden for transport? Tør du at tænke ud af boksen og tænke skævt? Og har du lyst til at være med til at starte mindre initiativer omkring alternativ transport sammen med borgerne fra Næstveds lokalområder?

Så er det nu, du kan melde dig som borgermedlem af Byrådets Landdistriktsudvalg!

Udvalget søger borgere, som vil være en del af udvalgets arbejde i 2019. Udvalget er:

  • en tænketank, der skal tænke nyt
  • en arbejdsgruppe der skal finde på og sætte nye initiativer i gang
  • et ideforum, der skal afprøve nye ideer, som måske med tiden kan vokse sig større
  • et udvalg der skal foreslå nye tiltag til byrådet og de øvrige politiske udvalg.

I 2019 arbejder vi særligt med, hvordan man kan komme rundt i kommunen – særligt ude på landet.

Busruter, skolebusser og andre traditionelle transportformer arbejder vi ikke med. I stedet skal vi nytænke og lade os inspirere af andres ideer og erfaringer. Målet er at igangsætte nye transportforsøg, som matcher behovet i Næstved Kommune.

Sammen med de 5 byrådsmedlemmer i landdistriktsudvalget, vil du få inspiration til alternativ transport og transport på landet, og efterfølgende skal udvalget komme med ideer, viden og forslag til initiativer til byrådet. Udvalget mødes ca 9 gange i løbet af 2019.

Det kræver ingen forkundskaber eller særlig viden at være med. Hvis du er blevet inspireret, så send en mail til , hvor du kort fortæller om dig selv, og hvorfor du gerne vil være med i Landdistriktsudvalget. Vi skal have din mail senest 18. november.

---------------

Ansøgningsfristen var i første omgang søndag d. 18. november, og blev på udvalgets møde 19. november forlænget til 3. december.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger, da udgiften til diæter afholdes indenfor budgettet.

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 19.11.2018

Cathrine Riegels Gudbergsen, Thit Birk Petersen, Liane Hovgaard Jensen, Torben Stenstrup og Lars Børsting var fraværende.

Administrationen laver ekstra indsats for at få unge ansøgere til udvalget – deadline senest 3. december 2018.

Udvalget holder et ekstra møde 5. december kl. 15.30 med henblik på udvælgelse af borgermedlemmer.

Landdistriktsudvalget, 17.12.2018

Godkendt.

Landdistriktsudvalget anbefaler følgende fire borgermedlemmer til udvalgsåret 2019:

· Ida Halberg Skytt Nielsen

· Emilia Sevgi Bøge Caliskan

· Tim Danielsen

· Merete Djuurhus

Borgermedlemmerne skal godkendes af byrådet 18. december.
74. Eventuelt

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-G01-3-18

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriktsudvalget

Beslutning

Landdistriktsudvalget 17.12.2018

Tak til Lars, Thit, Liane og Torben for deltagelse i Landdistriktsudvalget i 2018. Torben og Thit har takket ja til at sidde med i følgegruppen til friluftsstrategi og bærer udvalgets tanker og ideer videre i det regi.


Sidst opdateret den 19. december 2018