Referat
§ 17 stk. 4, Landdistriktsudvalget 24. september 2018

Dato

24.09.2018

Tid

17.00

Sted

Everupvej 20, 4733, Tappernøje

Deltagere

Brian Hornbek (A),
Cathrine Riegels Gudbergsen (V),
Charlotte Roest (A),
Lars Børsting, Borgermedlem,
Liane Hovgaard Jensen, Borgermedlem,
Rico Carlsen (V),
Thit Birk Petersen, Borgermedlem,
Thor Temte (Ø),
Torben Stenstrup, Borgermedlem,


45. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-G01-3-18

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 24.09.2018


Godkendt.
46. Inspiration og dialog med Lokalråd Tappernøje, Snesere og Everdrup Sogne og Lokalråd Fladså

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.21.00-G01-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriktsudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget indgår i en dialog med Lokalråd Tappernøje, Snesere og Everdrup Sogne og Lokalråd Fladså om ideer og inspiration til turisme, natur og oplevelser i lokalområderne.

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 24.09.2018

Drøftet.

Lokalråd Tappernøje, Snesere og Everdrup Sogne samt Lokalråd Fladså kom med input til oplevelser, natur og turisme i deres lokalområderne. Deres input bruges i udvalgets videre arbejde.
47. Drøftelse af mulige indsatser

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.21.00-G01-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriktsudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget på baggrund af inspiration og dialog med lokalrådene identificerer mulige indsatser for det videre arbejde.

Sagsfremstilling

På baggrund af inspiration og dialog med Lokalråd Tappernøje, Snesere og Everdrup Sogne og Lokalråd Fladså identificerer udvalget nogle temaer, der kan tages med i udvalgets videre arbejde med konkret udvikling af landdistrikterne.

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 24.09.2018

Drøftet.


Potentiale for at udvikle tilbud under ideen ”fra fjord til fjord”. Mange sagn fra hele Næstved Kommune, som kan bruges til at tage folk på oplevelser i lokalområderne. Naturoplevelser og udvikling af tilgængelighed i naturen mellem Præstø Fjord og Dybsø Fjord samt nordpå mod Næstved.
48. Meddelelser fra formanden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.04-A30-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriktsudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at formanden beretter om:

- Status på Mærk-Næstved-siderne med tilbagemelding til lokalrådene.

- Henvendelse fra en RUC-studerende

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 24.09.2018


Beretning om.

Fællesmøde med KDU 7. januar. Status på MærkNæstved og lokale Mærk-sider. I budgetforliget er der afsat 200.000 kr. til udvalgets arbejde i resten af perioden. Henvendelse fra studerende omkring projekt om 17,4 udvalg.
49. Mulig synergi mellem landdistriktets arbejde og kommende friluftsstrategi

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.21.00-G01-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriktsudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at der orienteres om en mulig synergi mellem landdistriktsudvalgets arbejde og en kommende friluftsstrategi fra Teknisk Udvalg.

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 24.09.2018

Orientering om.

Landdistriktsudvalgets arbejde tages med som materiale i processen for at lave en ny friluftsstrategi.
50. Input til inddragelse af borgermedlemmer

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.04-A30-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriktsudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at borgermedlemmerne opfordres til at komme med input til bedst mulig involvering af kommende borgermedlemmer af landdistriktsudvalget på baggrund af arbejdet i 2018.

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 24.09.2018

Drøftet.

Det er vigtigt at bruge de kompetencer borgermedlemmer kommer med ind i arbejdet i et 17,4 udvalg. Byrådsmedlemmer og borgermedlemmer bør have en fælles platform at starte arbejdet i udvalget fra – fx fælles faglige oplæg i forhold til temaet. Vigtigt at borgermedlemmerne føler, at de har bidraget til udvikling inden for temaet – 1 år er ikke lang tid til både dataindsamling og udviklingstiltag. De nuværende borgermedlemmer ønsker at nå videre med materialet end ”blot” at sende det videre til andre udvalg.
51. Drøftelse af 17,4-udvalgets arbejde i 2019 og 2020

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.04-A30-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriktsudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter muligheden for at finde borgermedlemmer til udvalgets arbejde i 2019 (transport på landet) samt genkonstituering i 2019. Udvalget skal desuden drøfte indholdet for temaet i 2019 samt fastlægge tema for 2020.

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 24.09.2018

Fraværende: Torben Stenstrup, Liane Hovgaard Jensen, Lars Børsting og Thit Birk Petersen.

Drøftet.

Arbejdsform, opslag til søgning af nye borgermedlemmer samt proces og tema. ”Fremkommelighed på landet” drøftet. Tema for 2020 ikke fastlagt.
52. Udkast til mødeplan 2019

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.04-A30-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriktsudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender forslag til mødeplan for 2019.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til mødeplan for 2019. Det foreslås, at udvalgsmøder afholdes fra kl. 17.00-19.00 på disse datoer:

onsdag d. 30. januar

onsdag d. 27. februar

torsdag d. 14. marts

onsdag d. 24. april

onsdag d. 22. maj

onsdag d. 19. juni

torsdag d. 15. august

onsdag d. 18. september

onsdag d. 23. oktober

mandag d. 18. november

mandag d. 16. december

Bilag med "Den politiske mødekalender 2019 er vedlagt som bilag"

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 24.09.2018

Fraværende: Fraværende: Torben Stenstrup, Liane Hovgaard Jensen, Lars Børsting og Thit Birk Petersen.

Drøftet.

Mødeplan drøftet og udskudt til arbejdsform og proces for 2019 er fastlagt.

Bilag
53. Eventuelt

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-G01-3-18

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriktsudvalget

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 24.09.2018

Fraværende: Torben Stenstrup, Liane Hovgaard Jensen, Lars Børsting og Thit Birk Petersen.

Intet at bemærke.


Sidst opdateret den 27. september 2018