Referat
§ 17 stk. 4, Landdistriktsudvalget 27. august 2018

Dato

27.08.2018

Tid

17.00

Sted

Dystedvej 6 - 4684 Holmegaard

Deltagere

Brian Hornbek (A),
Cathrine Riegels Gudbergsen (V),
Charlotte Roest (A),
Lars Børsting, Borgermedlem,
Liane Hovgaard Jensen, Borgermedlem,
Rico Carlsen (V),
Thit Birk Petersen, Borgermedlem,
Thor Temte (Ø),
Torben Stenstrup, Borgermedlem,


38. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-G01-3-18

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 27.08.2018
Fraværende: Liane Hovgaard JensenGodkendt.
39. Inspiration og dialog med Lokalråd Fensmark, Lokalråd HOT Holme-Olstrup og Toksværd

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.21.00-G01-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriktsudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget indgår i en dialog med Lokalråd Fensmark og Lokalråd HOT Holme-Olstrup og Toksværd om ideer og inspiration til turisme, natur og oplevelser i lokalområderne.

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 27.08.2018
Fraværende: Liane Hovgaard Jensen Drøftet.


Lokalråd Fensmark og Lokalråd HOT – Holme-Olstrup og Toksværd gav deres input.
40. Besøg fra VISM - Orientering om arbejdet med turisme både generelt og i landområderne.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.04-A30-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriktsudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at VISM orienterer landdistriktsudvalget om mulighederne for turisme i landområderne.

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 27.08.2018
Fraværende: Liane Hovgaard Jensen

VISM holdt oplæg om turisme i landdistrikterne og hvilke muligheder, der findes og kan skabes.
41. Drøftelse af mulige indsatser

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.21.00-G01-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriktsudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget på baggrund af inspiration og dialog med lokalrådene identificerer mulige indsatser for det videre arbejde.

Sagsfremstilling

På baggrund af inspiration og dialog med Lokalråd Fensmark og Lokalråd HOT Holme-Olstrup og Toksværd identificerer udvalget nogle temaer, der kan tages med i udvalgets videre arbejde med konkret udvikling af landdistrikterne.

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 27.08.2018

Fraværende: Liane Hovgaard Jensen

Højmosen, naturoplevelser samt overnatning omkring det Nye Holmegaard.

”Lave cykel- og vandreruter”, opjustere overnatningsmulighederne i landdistrikterne.

VISM tager gennem administrationen kontakt til lokalrådene vedrørende input til turismemuligheder.
42. Drøftelse af udkast til opsamlingsrapport

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.21.00-G01-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriktsudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter et udkast til opsamlingsrapport fra dialog med lokalrådene.

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 27.08.2018
Fraværende: Liane Hovgaard Jensen

Udvalget ønsker at tilføje et tema om facilitering af, at administrationen fremadrettet kan facilitere indsatser fra eksempelvis frivillige, lokalråd mv.

Bilag
43. Mulig synergi mellem landdistriktsudvalgsarbejde og kommende friluftsstrategi.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.21.00-G01-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriktsudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at der orienteres om en mulig synergi mellem landdistriktsudvalgets arbejde og en kommende friluftsstrategi fra Teknisk Udvalg.

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 27.08.2018
Fraværende: Liane Hovgaard Jensen

Udsat til næste møde.
44. Eventuelt

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-G01-3-18

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriktsudvalget

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 27.08.2018
Fraværende: Liane Hovgaard Jensen

Intet at bemærke.


Sidst opdateret den 28. august 2018