Referat
§ 17 stk. 4, Landdistriktsudvalget 30. maj 2018

Dato

30.05.2018

Tid

17.00

Sted

Fodby Forsamlingshus, Søndervej 5, 4700 Næstved

Deltagere

Brian Hornbek (A),
Cathrine Riegels Gudbergsen (V),
Charlotte Roest (A),
Lars Børsting, Borgermedlem,
Liane Hovgaard Jensen, Borgermedlem,
Rico Carlsen (V),
Thit Birk Petersen, Borgermedlem,
Thor Temte (Ø),
Torben Stenstrup, Borgermedlem,


26. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-G01-3-18

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 30.05.2018
Fraværende: Thor Temte og Liane Hovgaard Jensen


Godkendt
27. Inspiration og dialog med Lokalråd Fodby og Lokalråd Karrebæksminde.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.21.00-G01-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriktsudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget indgår i en dialog med Lokalråd Fodby og Lokalråd Karrebæksminde om ideer og inspiration til turisme, natur og oplevelser i lokalområderne.

Sagsfremstilling

Lokalråd Fodby og Lokalråd Karrebæksminde er inviteret til at komme og præsentere deres lokalområde samt bidrage med inspiration og viden om turisme, natur og oplevelser i deres lokalområder.

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 30.05.2018
Fraværende: Thor Temte og Liane Hovgaard Jensen


Drøftet

Lokalråd Fodby og Lokalråd Karrebæksminde gav deres input til dialogen med udvalget.
28. Drøftelse af mulige indsatser

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.04-A30-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriktsudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget på baggrund af inspiration og dialog med lokalrådene identificerer mulige indsatser for det videre arbejde.

Sagsfremstilling

På baggrund af inspiration og dialog med Lokalråd Fodby og Lokalråd Karrebæksminde identificerer udvalget nogle temaer, der kan tages med i udvalgets videre arbejde med konkret udvikling af landdistrikterne.

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 30.05.2018
Fraværende: Thor Temte og Liane Hovgaard Jensen

Drøftet
Udvalget bad administrationen at Bistå Fodby lokalråd ift. At identificere Lodsejere i forhold til stiprojekt

Udvalget drøftede muligheden for at arbejde videre med inspiration fra oplæg på VISM-turismedag fra Amsterdam ift. Karrebæksminde.
29. Orientering fra møde med KDU og arbejde med frilufts- og turismestrategi.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.04-A30-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriktsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der orienteres om punkterne fra fællesmødet med KDU og lokalrådene d. 2. maj 2018 samt en orientering om arbejdet med frilufts- og turismestrategien.

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 30.05.2018
Fraværende: Thor Temte og Liane Hovgaard Jensen

Til efterretning

Bilag
30. Eventuelt

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-G01-3-18

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriktsudvalget

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 30.05.2018
Fraværende: Thor Temte og Liane Hovgaard Jensen

Udvalget ønsker at bringe et budgetønske til budgetforhandlingerne for budget 2019. Udvalget ønsker at kunne understøtte arbejdet med nye transportformer i deres arbejde i 2019, samt at kunne iværksætte mindre forsøgstiltag samt understøtte tiltag i lokalområderne. Ligeledes ville udvalget, kunne hente inspiration til årets tema fra de fremmeste på området i Danmark. Udvalget ønsker en sag med budgetønske på junimødet.


Sidst opdateret den 4. juni 2018