Referat
§ 17 stk. 4, Landdistriktsudvalget 30. april 2018

Dato

30.04.2018

Tid

17.00

Sted

Sandved Hotel, Jernbanevej 14, 4262 Sandved

Deltagere

Brian Hornbek (A),
Cathrine Riegels Gudbergsen (V),
Charlotte Roest (A),
Lars Børsting, Borgermedlem,
Liane Hovgaard Jensen, Borgermedlem,
Rico Carlsen (V),
Thit Birk Petersen, Borgermedlem,
Thor Temte (Ø),
Torben Stenstrup, Borgermedlem,


20. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-G01-3-18

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 30.04.2018

Lars Børsting var fraværende.

Godkendt.
21. Inspiration og dialog med Lokalråd 4262, Vestlandet 4700 og Næstved Vestegn

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.21.00-G01-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriktsudvalg

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget indgår i en dialog med Lokalråd 4262, Vestlandet 4700 og Næstved Vestegn om ideer og inspiration til turisme, natur og oplevelser i lokalområderne.

Sagsfremstilling

Lokalråd 4262 (Sandved-Tornemark), Vestlandet 4700 (Hyllinge, Marvede, Vallensved, Ladby og Guderup) og Næstved Vestegn (Fuglebjerg) er inviteret til at komme og præsentere deres lokalområde samt bidrage med inspiration og viden om turisme, natur og oplevelser i deres lokalområder.

Politisk behandling

Landdistriktsudvalget

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 30.04.2018

Lars Børsting var fraværende.

Udvalget ønsker hjælp til kortlægning af stier, B&Bs (Bed and Breakfast), gårdbutikker mv. Der findes mere, end kortbilagene viser. Lokalrådene inviteres til at sende al deres viden til administrationen samt lægge ind på deres lokale side under ”Mærk…”. Lokalrådene ønsker yderligere skiltning.

Udvalget samler alle input fra møderækken sammen til anbefalinger til de rette stående udvalg efterfølgende.

Bilag
22. Drøftelse af mulige indsatser

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.04-A30-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriktsudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget på baggrund af inspiration og dialog med lokalrådene identificerer mulige indsatser for det videre arbejde.

Sagsfremstilling

På baggrund af inspiration og dialog med Lokalråd 4262, Vestlandet 4700 og Næstved Vestegn identificerer udvalget nogle temaer, der kan tages med i udvalgets videre arbejde med konkret udvikling af landdistrikterne.

Politisk behandling

Landdistriktsudvalget

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 30.04.2018

Lars Børsting var fraværende.

På baggrund af erfaringerne fra dette møde, skriver administrationen ud til de eksisterende lokalråd. De opfordres til at indsendeinformationer om, hvad man kan se/købe/overnatte i deres områder til administrationen.

Formålet er at øge sammenhængen i alle de tilbud, der allerede er.
23. Drøftelse af mødelængde og struktur

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.04-A30-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriktsudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at landdistriktsudvalget drøfter mødelængden for udvalgets møder og kommer med forslag til mødesteder for de kommende møder.

Sagsfremstilling

En del af Landdistriktsudvalgets møder planlægges med inspiration og oplæg udefra. For at udvalget både har tid til oplæg, inspiration og at arbejde med udvikling af forslag og initiativer kan det være en mulighed at justere mødelængden efter indhold og behov. Møderne afholdes på forskellige lokaliteter i kommunen.

Politisk behandling

Landdistriktsudvalget

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 30.04.2018

Lars Børsting var fraværende.

Det vurderes i forhold til hvert møde, om det skal udvides til tre timer.
24. Møde med Kultur- og Demokratiudvalget 2. maj og efterfølgende møde med lokalrådsformænd

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.21.00-G01-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriktsudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter deltagelse i Kultur- og demokratudvalgets møde 2. maj 2018.

Sagsfremstilling

Landdistriktsudvalget er inviteret til at deltage i Kultur- og Demokratiudvalgets møde 2. maj 2018, hvor der efterfølgende er dialog med lokalrådsformændene.

Dagsorden for fællesmødet med Kultur- og Demokratiudvalget bliver eftersendt, idet den udsendes både til Landsdistriktsudvalget og Kultur- og Demokratiudvalget samtidig.

Politisk behandling

Landdistriktsudvalget

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 30.04.2018

Lars Børsting var fraværende.

Formål med møderne blev præsenteret.
25. Eventuelt

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-G01-3-18

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriktsudvalget

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 30.04.2018

Lars Børsting var fraværende.

Forslag til rækkefølge for besøg hos lokalråd blev omdelt og justeret. Administrationen inviterer lokalrådene.

Formanden er fraværende til næste møde. Cathrine Riegels Gudbergsen fungerer som formand til mødet.


Sidst opdateret den 4. maj 2018