Referat
§ 17 stk. 4, Landdistriktsudvalget 15. marts 2018

Dato

15.03.2018

Tid

15.30

Sted

Teatergade 8, Boxen

Deltagere

Brian Hornbek (A),
Cathrine Riegels Gudbergsen (V),
Charlotte Roest (A),
Lars Børsting, Borgermedlem,
Liane Hovgaard Jensen, Borgermedlem,
Rico Carlsen (V),
Thit Birk Petersen, Borgermedlem,
Thor Temte (Ø),
Torben Stenstrup, Borgermedlem,


14. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-G01-3-18

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 15.03.2018
Godkendt
15. Præsentationsrunde og praktisk info

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.04-A30-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriksudvalget

- Udvalgets medlemmer præsenterer sig selv

- Høre borgermedlemmernes begrundelser for ansøgning til udvalget

- Praktisk info: Mødemateriale, diæter og kørselsgodtgørelse

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 15.03.2018
Borgermedlemmerne præsenterede sig selv.
16. Drøftelse af forretningsorden samt mødelængde

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.04-A30-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriktsudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter udkast til forretningsorden samt mødelængde.

Sagsfremstilling

Vedlagt er udkast til forretningsorden. Administrationen indstiller, at udvalget drøfter forretningsordenens forslag til udvalgets måde at arbejde på. Forretningsordenen beskriver kutyme i Næstved Kommune for udvalgsarbejde. Dog beskrives under kapitel 3 ansattes muighed for deltagelse i mødet, hvilket er ud over sædvane i udvalgenes arbejde i Næstved Kommune.

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 15.03.2018
Forretningsordenen godkendt. Der forventes yderligere mødeaktivitet.

Bilag
17. Kommissorium til gennemgang

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.04-A30-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriktsudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at landdistriktsudvalget gennemgår kommissoriet og sammen med borgermedlemmerne drøfter udvalgets kommende arbejde.

Sagsfremstilling

Udvalget gennemgår kommissorium og drøfter udvalgets kommende arbejde. Formanden har desuden udarbejdet et forslag til afsæt for udvalgets arbejde i 2018 om turisme, oplevelser og natur. Forslaget er vedlagt.

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 15.03.2018
Kommissoriet gennemgået. Udvalget drøftede en række ideer til udvalgets arbejde.

Bilag
18. Drøftelse af næste udvalgsmødes afholdelsessted

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.04-A30-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriktsudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at landdistriktsudvalget drøfter sted for afholdelse af næste udvalgsmøde. Liste over lokalråd i Næstved Kommune ses i linket.

https://www.naestved.dk/Kommunen/Lokaldemokrati/LokalraadiNaestvedKommune.aspx

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 15.03.2018
Administrationen finder et sted til næste møde samt inviterer lokalråd.
19. Eventuelt

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-G01-3-18

Resume

Kompetenceudvalg: Landdistriktsudvalget

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 15.03.2018
Udvalget skal finde sin egen arbejdsproces, og den må komme løbende.


Sidst opdateret den 16. marts 2018